Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát


Prohlášení senátorů

My, senátoři Parlamentu České republiky, se znepokojením vnímáme prohlášení některých představitelů politických stran i prezidenta republiky, kteří navrhují zásadní změny Ústavy, včetně zpochybňování smyslu Senátu v ústavním řádu naší země.

 

Skupina senátorů navrhuje Ústavnímu soudu zrušit zákon o registru smluv

Dne 25.10.2017 skupina 30 senátorů podala ústavní stížnost – návrh na zrušení zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru  smluv (zákon o registru smluv) pro jeho rozpor s ústavním pořádkem dle čl. 87 odst. 1 písm. a) zákona č.1/1993 Sb. Ústava České republiky.

 

Návštěva zastupitelstva v Kraslicích

V rámci plnění svého povolebního slibu o návštěvách obcí ve volebním okrsku navštívil pan senátor Berka tentokrát zasedání zastupitelstva města Kraslic. Jednání vedl pan starosta Roman Kotilínek a na pořadu bylo až 40 bodů k jednání. Zastupitelé se na dlouhou dobu zastavili hned v úvodu jednání, bod se týkal zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu, který se nakonec odsouhlasil. Mnoho dalších bodů se týkalo prodeje městských pozemků a bodů týkajících se života ve městě.

Otevřít sekci článků