Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát


Z vystoupení na jednání Senátu: Novela školského zákona o financování regionálního školství

Změny financování škol jsou očekávány dlouhodobě. Hovoří se o nich dlouhodobě a volá se po nich snad 20 let. A je nesporné, že Senátem právě schválená novela školského zákona ukončí toto, řekněme marné volání, a napomůže stávající stav změnit. 

Diskuse k tomuto zákonu se však podle mého názoru mnohdy netýkala ani tak financování, v tom asi senátní kolegové nevidí žádný zvláštní problém, ale spíše záležitostí, které jsme již v minulosti probírali. 

Zpráva o činnosti VVVKLPP za rok 2016

V I. části zpráva podává informace o činnosti od 1. 1. 2016 do 15. 11. 2016.

V II. části je shrnuta činnost výboru v období od 16. 11. 2014 do 31. 12. 2016.

 

Společné výjezdní zasedání MŠMT a členů školských výborů obou komor Parlamentu ČR

Ve dnech 7. – 8. února 2017 se uskutečnilo výjezdní zasedání na společné jednání se zástupci MŠMT ČR a Výboru pro vzdělávání,vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR a Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny PČR, které proběhlo na zámku Štiřín. 

Otevřít sekci článků