Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senátŠest let senátorem Parlamentu České republiky

Vážení občané, v říjnu 2012, tedy před 6 lety, jsem byl zvolen do Horní komory Parlamentu ČR ve 2. volebním obvodě, což je Sokolovsko a Mariánskolázeňsko. Protože se již nebudu ucházet o tuto pozici, znamená to, že v letošním říjnu můj mandát definitivně skončí. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za obdobím, kterým jsem prošel.

Velmi často zaznívá názor, že Senát je zbytečná a drahá instituce, která si zaslouží být zrušena, protože v mnoha státech funguje jednokomorový parlament. Možná i důsledkem tohoto je nízká volební účast při volbách do Senátu. Skutečností ale je, že v téměř polovině evropských států jsou dvoukomorové parlamenty, tedy Poslanecká sněmovna a Senát. Záleží na historii, tradici a také na kompetencích, které Senát v těchto jednotlivých zemích má. Slabou stránkou českého Senátu jsou nízké kompetence a relativně krátká doba 30 dnů na projednání návrhů zákonů schválených Poslaneckou sněmovnou. Zhruba polovina návrhů vrácených Senátem do Poslanecké sněmovny je následně schválena v původní verzi. To se však netýká ústavních zákonů, kde je potřeba souhlasu obou komor a v tomto případě nemůže Poslanecká sněmovna Senát přehlasovat. Toto je zásadní kompetence, protože vzhledem k odlišnému způsobu volby je zastoupení politických reprezentací v obou komorách rozdílné. Konzervativní Senát tak vyvažuje dominantní postavení Poslanecké sněmovny, a je tedy onou pojistkou demokracie, protože ústavní pořádek je jejím pilířem.

Setkání senátorek a senátorů s občany

Setkání senátorek a senátorů s občany se bude konat v sobotu 8. září 2018 od 14 hodin ve Valdštejnské zahradě.

Každoročně se této tradiční akce zúčastní takřka 4 tisíce občanů z celé České republiky, kteří se chtějí setkat a pohovořit se svým senátorem. Zveme všechny spoluobčany z našeho regionu, naše spolupracovníky, rodinné příslušníky a přátele. 

 

 

16. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018

Cyklo-běh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Tato aktivita chce upozornit na DLOUHODOBĚ ZANEDBANÉ VZDĚLÁVÁNÍ na poli drogové prevence. Zásadně volá po zvýšení DROGOVÉ GRAMOTNOSTI a osvěty v naší zemi, kde výrobci a distributoři drog jsou stále rafinovanější a zneužívají dětskou naivitu a neznalost toho, co drogy jsou a co způsobují a především zneužívají lhostejnost rodičů a institucí.  POSLEDNÍCH 16 LET NAŠÍ INTENZIVNÍ PROTIDROGOVÉ KAMPANĚ POTVRDILO, ŽE VZDĚLÁVÁNÍ O DROGÁCH JE JEDINOU ŠANCÍ, KTERÁ VEDE K JISTÉMU SNÍŽENÍ JEJICH ZNEUŽÍVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI.

Otevřít sekci článků