Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

PF 2018

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE
Ministr Jiří Dienstbier navštívil Sokolov

21.11.2016 Novinky z města Sokolova a okolí

V rámci pracovních výjezdů do měst a obcí spolupracujících s Odborem pro sociální začleňování, který spadá do jeho gesce, navštívil v pondělí 21. listopadu ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier sokolovskou radnici. Setkání členů lokálního partnerství se společně s ministrem zúčastnili starosta Jan Picka, místostarostka Renata Oulehlová, senátor Zdeněk Berka a ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek.

 

Hlavním tématem debaty se zástupci sokolovský škol, školek, organizací Člověk v tísni, Pomoc v nouzi, ale také Úřadu práce ČR byla dosavadní spolupráce a Agenturou pro sociální začleňování. V současné době je Sokolov v jedné třetině spolupráce s agenturou a v prosinci bude schvalován jeho strategický plán. Po jeho schválení bude mít město šest měsíců na podání zpracovaných projektů.

„Dotkli jsme se také témat, která jsou nad rámec spolupráce s touto agenturou, ať to jsou diskutované doplatky na bydlení nebo také shoda na tom, že se stát musí vážně zabývat otázkou, co dělat se seniory, kteří nemají z nějakého důvodu nárok na důchod. Jedná se o skupinu seniorů, kteří nepracovali nebo podnikatelů, kteří si platili jen minimální sociální a zdravotní pojištění a důchod je teď pro ně velmi nízký,“ nastínil další témata diskuze Jan Picka.

Dalším programem ministra byla návštěva problémových lokalit města. Kvitována byla jak snaha radnice o odkup domů v okolí kina Alfa, tak i záměr vybudovat v prostorách bývalé 4. ZŠ dům pro seniory s nepřetržitým režimem. V rámci návštěvy byla představena také nová noclehárna s nízkoprahovým centrem, která bude otevřena 1. prosince a poskytne celkem 26 lůžek. Nahradí tak stan, který byl dosud v zimních měsících útočištěm pro lidi bez domova.

 

 

Šárka Vesselová, oddělení komunikace s veřejností