Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát


Společné výjezdní zasedání MŠMT a členů školských výborů obou komor Parlamentu ČR

Ve dnech 7. – 8. února 2017 se uskutečnilo výjezdní zasedání na společné jednání se zástupci MŠMT ČR a Výboru pro vzdělávání,vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR a Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny PČR, které proběhlo na zámku Štiřín. 

Na programu byla diskuse nad navrhovanou podobou Kariérního řádu (kariérní stupně - adaptační období a uvádějící učitel - specializační činnosti - atestační řízení) a nad podobou Standardu učitele a dalších prováděcích předpisů. Dále byla projednána celá řada pozměňovacích návrhů k uvedené probematice.