Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

PF 2018

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE
Z vystoupení na jednání Senátu: Novela školského zákona o financování regionálního školství

Změny financování škol jsou očekávány dlouhodobě. Hovoří se o nich dlouhodobě a volá se po nich snad 20 let. A je nesporné, že Senátem právě schválená novela školského zákona ukončí toto, řekněme marné volání, a napomůže stávající stav změnit. 

Diskuse k tomuto zákonu se však podle mého názoru mnohdy netýkala ani tak financování, v tom asi senátní kolegové nevidí žádný zvláštní problém, ale spíše záležitostí, které jsme již v minulosti probírali. 

Zejména tolik diskutovaná maturitní zkouška z matematiky. Byl jsem loni zpravodajem novely školského zákona, ale pokud si dobře vzpomínám, tak diskuse se točila okolo spádových obvodů mateřských škol, individuálního vzdělávání žáků 2. stupně, zákonného nároku přijímat děti mladší tří let do mateřských škol atd. Avšak o matematice se zvlášť nediskutovalo. A diskuse o ní nastala až teď, vlastně s úplně jiným tématem. Jako by bylo snahou vrátit návrh zákona Sněmovně s mnoha pozměňovacími návrhy, což by v konečném důsledku oddálilo řešení problematiky financování škol.

Jako vystudovaný chemik mám k matematice samozřejmě blízko. Mám však za to, že ji využívají i zdánlivě netechnické obory. Požadavek na povinnou maturitní zkoušku z matematiky nakonec koresponduje i názorem Svazu průmyslu a dopravy a dalších institucí. Je to pochopitelné, tato země je a byla tradičně průmyslová a potřebuje techniky, kteří by byli schopni tuto tradici rozvíjet. Protože jedině průmysl je podle mě schopen zajistit dostatečnou životní úroveň obyvatelstva. 

Úroveň matematické gramotnosti na středních školách se stále zhoršuje, v posledních letech i na gymnáziích. Podrobně o tom informuje výroční zpráva České školní inspekce za rok 2015/2016. Na rozdíl od ostatních předmětů, kde v mnoha případech postačí pouhé memorování, matematiku se lze naučit jen tak, že ji studenti pochopí. Problém je v tom, že to vyžaduje určitý čas a soustředění a zejména chybí motiv, který by měl být hnací silou tohoto procesu. Jsem toho názoru, že každá lidská činnost k dosažení žádoucích výsledků potřebuje motiv, který vede ke snaze těchto výsledků dosáhnout. Ve sportu je to úspěch v soutěži, ve výrobě kvalita, která je následně zúročena poptávkou na trhu a ve vzdělávání pak maturitní zkouška. Pokud maturita z matematiky bude pouze volitelným předmětem, větší část studentů se cílevědomému studiu tohoto předmětu raději vyhne z důvodu vyšší obtížnosti a časové náročnosti.  

Společně s dalšími senátory za ČSSD chci podpořit návrh školského zákona tak, jak byl schválen v Poslanecké sněmovně. Pokud by prošel pozměňovací návrh týkající se matematiky, tak si dovolím konstatovat, že určitě to přivítá valná část těch studentů, kteří nechtějí maturovat z matematiky. Dále i jejich rodiče a nakonec i učitelé, kteří budou zbaveni té obavy z toho, že prostě ti žáci neuspějí. Vytvoří se jakási velká skupina velmi šťastných a spokojených lidí. To určitě v předvolebním roce je pro někoho třeba dobré. Ale perspektivně na tom prodělá určitě celá společnost, protože se bude snižovat konkurenceschopnost, v důsledku nedostatku kvalifikovaných lidí, tj. pracovníků v průmyslu.