Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

PF 2018

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE
Jak bude váš senátor hlasovat o registru smluv?

Pro někoho nejúčinnější protikorupční nástroj, pro dalšího útok na státní a městské podniky. To je zákon o registru smluv. Poslanci jeho záběr minulý měsíc zúžili. Senát to bude moci změnit. Deník oslovil všech 81 členů horní komory s dotazem, jak se postaví k sněmovní verzi a proč. V termínu odpovědělo 49 senátorů a jen 12 z nich vyjádřilo podporu návrhu svých kolegů ze sněmovny. To je důležité, protože v ní okleštěná podoba registru smluv prošla o jediný hlas. Je možné, že v běžící předvolební kampani by druhé hlasování mohlo dopadnout jinak. Sněmovní novela by se na program Senátu mohla dostat v dubnu. Přinášíme plné znění odpovědí vašich zástupců v horní komoře českého Parlamentu:

Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/jak-bude-vas-senator-hlasovat-o-registru-smluv-podivejte-se-na-odpovedi-20170303.html

Zdeněk Berka (ČSSD)

S velkým zájmem jsem sledoval projednávání návrhu zákona o registru smluv v Senátu Parlamentu ČR v říjnu 2015. Převážná část senátorů měla k tomuto návrhu velmi kritický postoj z důvodu obav z nedozírných důsledků na konkurenceschopnost podniků, v nichž má stát nebo územně samosprávný celek (obce) většinovou majetkovou účast (např. Budvar, ale i obchodní společnosti obcí). Odhadované náklady na provoz centrálního registru jsou až 1 miliarda korun ročně.

Důležité byly i vznesené poznatky z pracovní cesty některých členů hospodářského výboru do Rakouska a na Slovensko, kde obdobný zákon již platí. Stručně řečeno, na Slovensku jsou zkušenosti spíše negativní, platnost zákona využívají zejména ti, pro které se staly zveřejněné informace dobrým byznysem v tom smyslu, že je shromažďují a kompletují a dále prodávají – nejsou totiž na jednom centrálním registru. V Rakousku byl největší problém vysvětlit, proč je tento zákon navržen a jaké cíle sleduje. Reakce rakouské strany po pochopení byla taková, že je to absurdní a nemožné. Rakouský starosta 10tisícového města se vyjádřil tak, že městem zřizované podniky musí v konkurenci obstát, nikoliv zkrachovat díky zveřejnění důvěrných informací. I když zazněly i návrhy na zamítnutí, Senát nakonec schválil pozměňovací návrhy o doprovodné usnesení, které zmírňovaly negativní důsledky zákona. Tím se dostal zákon zpět do Poslanecké sněmovny, Senát byl přehlasován a zákon platí v původním znění tak, jak byl propuštěn z PS.

Lze tedy konstatovat, že tento zákon rozděluje podniky a obchodní společnosti na dvě části – ty, které musí, nebo nemusí informace zveřejňovat. Je to nerovné a diskriminační postavení v situaci, kdy stát, potažmo zákonodárci, by měl vytvářet a střežit rovné postavení pro všechny podnikající subjekty. Obdobný zákon, kromě Slovenska, nemá zřejmě v Evropě ani ve světě obdobu, jinak by se na ni předkladatelé určitě odvolávali. Je nutné si uvědomit, že informace jsou v současné době nejcennějším zbožím, přičemž v našem případě naděje na jejich využití k ušlechtilým cílům je malá a pravděpodobnost zneužití je obrovská. To si zřejmě konečně uvědomili i naši zákonodárci v PS a výsledkem je novela zákona o registru smluv.

Vzhledem k tomu, že se ztotožňuji s výše uvedenými a dalšími výhradami k současnému znění zákona, novelu jsem přivítal. Určitě ji v Senátu podpořím a to ve znění postoupeném PS, tedy bez pozměňovacích návrhů. Pokud by totiž byly v Senátu schváleny nějaké pozměňovací návrhy, hrozí riziko, že je PS neschválí, neschválí opětovně ani původní znění novely a bude platit současné znění zákona. To při těsném hlasování v PS a mediálnímu tlaku Rekonstrukce státu vůbec nelze vyloučit.

Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/jak-bude-vas-senator-hlasovat-o-registru-smluv-podivejte-se-na-odpovedi-20170303.html