Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

16. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018

Cyklo-běh za ČR

Veřejná přednáška „Kvantová mechanika a fyzika pevných látek“

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Setkání senátorek a senátorů s občany

Setkání senátorek a senátorů s občany se bude konat v sobotu 8. září 2018 od 14 hodin ve Valdštejnské zahradě.
Skupina senátorů navrhuje Ústavnímu soudu zrušit zákon o registru smluv

Dne 25.10.2017 skupina 30 senátorů podala ústavní stížnost – návrh na zrušení zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru  smluv (zákon o registru smluv) pro jeho rozpor s ústavním pořádkem dle čl. 87 odst. 1 písm. a) zákona č.1/1993 Sb. Ústava České republiky.

 

Senát při projednávání tohoto zákona opakovaně upozorňoval na jeho negativní dopady v oblasti veřejné soutěže a konkurenceschopnosti institucí a organizací zřizovanými veřejným sektorem. Ze semináře, který se k této problematice konal v Senátu, ze stanoviska ÚHOS a odborné expertízy zpracované společností Deloitte zcela jasně vyplývá, že v důsledku aplikace tohoto zákona hrozí škody v řádech miliard a v některých případech i zánik institucí a organizací zřizovanými veřejným sektorem. Riziko těchto škod odstranily pozdější úpravy zákona jen částečně, protože podstata problému nadále přetrvává. 

Skupina třiceti senátorů se proto rozhodla podat ústavní stížnost, ve které žádá Ústavní soud, aby posoudil, zda je zákon v souladu s ústavním pořádkem ČR. Senátoři pak navrhují zrušit zákon jako celek, eventuálně některá z jeho ustanovení.  Jedná se o povinnost zveřejňovat smlouvy územními samosprávnými celky, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, státními podniky nebo národními podniky. Zrušení této povinnosti by se podle senátorů mělo týkat také právnické osoby, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. V neposlední řadě pak senátoři navrhují zrušit tzv retroaktivní přístup.

„Několikrát jsem při různých příležitostech upozorňoval,“ konstatuje senátor Radko Martínek, jednající za skupinu senátorů „ že zákon o registru smluv nebývalým způsobem ohrožuje veřejné vlastnictví, neúměrně zvyšuje byrokratickou zátěž, zavádí nerovnost ve veřejné soutěži a působí negativně na samou existenční podstatu firem s veřejným vlastníkem. Nemluvě o ohrožení bezpečnost státu. Bohužel důsledky tohoto zákona jsou tak velké, že jsme se společně s dalšími senátory rozhodli podat ústavní stížnost a navrhli zrušení tohoto zákona.“

Senátorky a senátoři, kteří signovali podání k Ústavnímu soudu: Lubomír Aschenbrenner, Zdeněk Berka, Jiří Burian, Michael Canov, Jiří Cieńciala, Jaroslav Doubrava, Lubomír Franc, Jan Hajda, Václav Homolka, Tomáš Jirsa, Karel Kratochvíle, Jaroslav Kubera, Jan Látka, Jaroslav Malý, Radko Martínek, Zdeněk Nytra, Jiří Oberfalzer, Božena Sekaninová, Jaromír Strnad, Leopold Sulovský, Eva Syková, Petr Šilar, Milan Štěch, Pavel Štohl, Emílie Třísková, Ivo Valenta,  Jan Veleba, Petr Vícha, Jaroslav Zeman, Jan Žaloudík.