Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

16. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018

Cyklo-běh za ČR

Veřejná přednáška „Kvantová mechanika a fyzika pevných látek“

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Setkání senátorek a senátorů s občany

Setkání senátorek a senátorů s občany se bude konat v sobotu 8. září 2018 od 14 hodin ve Valdštejnské zahradě.
16. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018

Cyklo-běh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Tato aktivita chce upozornit na DLOUHODOBĚ ZANEDBANÉ VZDĚLÁVÁNÍ na poli drogové prevence. Zásadně volá po zvýšení DROGOVÉ GRAMOTNOSTI a osvěty v naší zemi, kde výrobci a distributoři drog jsou stále rafinovanější a zneužívají dětskou naivitu a neznalost toho, co drogy jsou a co způsobují a především zneužívají lhostejnost rodičů a institucí.  POSLEDNÍCH 16 LET NAŠÍ INTENZIVNÍ PROTIDROGOVÉ KAMPANĚ POTVRDILO, ŽE VZDĚLÁVÁNÍ O DROGÁCH JE JEDINOU ŠANCÍ, KTERÁ VEDE K JISTÉMU SNÍŽENÍ JEJICH ZNEUŽÍVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI.

Cyklo-běh tak dává příkladnou naději, že AKTIVNÍ OSVĚTA a VZDĚLÁVÁNÍ O DROGÁCH je

tímto řešením. Akci organizuje občanské hnutí ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTU. 

Slavnostní zahájení 16. ročníku Cyklo-běhu proběhne v pondělí 11. června 2018 v Třinci

za účasti stovek dětí a hostů. Další desítky mladých sportovců pak společně

s cykloběžci odstartovalo letošní turné. Celá akce bude zakončena v Praze v pátek 22. června 2018.

Cyklo-běh se koná u příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog, který připadá na

26. červen.

 Trasa letošního dvanáctidenního Cyklo-běhu vede přes 38 měst Čech a Moravy. Celkem

trasa čítá 1250 kilometrů. Tým 8 - 10 cyklistů-běžců, kteří sami žijí život bez drog, urazí tuto

vzdálenost za 10 dní. Čeká na ně průměrná denní vzdálenost 125 kilometrů!

 V průběhu tohoto maratonu navštěvuje desetičlenný tým Cyklo-běhu představitele 38 měst a mluví

s nimi o problematice drog a jejím řešení, které spočívá v prvé řadě ve zvýšené protidrogové osvětě

v daném městě a jeho okolí.

 Zároveň bude městům prezentovat efektivní Hubbardův detoxikační program pro drogově závislé,

fungující výhradně bez použití náhražkových drog.

 Celorepublikový Cyklo-běh upozorňuje na DROGOVOU NEGRAMOTNOST u mládeže

a dětí a pomáhá zvýšit celospolečenskou aktivitu a zodpovědnost v přístupu k tomuto problému.

Projekt je také iniciátorem myšlenky DEN BEZ DROG.

Města se mohou připojit k iniciativě DEN BEZ DROG v den průjezdu městem a jeho návštěvy

a spolupořádat či uspořádat vlastní akci k posílení primární prevence. V prevenci je důležitý postoj,

a proto bychom chtěli, aby se představitelé měst připojili k myšlence Cyklo-běhu tím, že se rozhodnou

stát „Městem bez drog“.

Po celou dobu tohoto maratonu probíhají v ulicích navštívených měst INFORMAČNÍ

PROTIDROGOVÉ KAMPANĚ (včetně vašeho města). Občanům jsou zodpovídány jejich otázky

a zároveň jsou rozdávány brožury a letáky o nebezpečí drog a jejich zdravotních a sociálních rizicích.

Přímo na trase Cyklo-běhu se v naplánovaných městech zastavuje tým lektorů protidrogového

vzdělávání a dodává ZDARMA přednášky pro děti a mládež s názvem PRAVDA O DROGÁCH.

Studie naznačují, že mladí lidé, kteří nezačali brát drogy do svých 21 let, již s největší

pravděpodobností s drogami nikdy nezačnou.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 V České republice je odhadováno 300.000 náctiletých ve věku 15-19 let, kteří se již dostali do

kontaktu s ilegální drogou. Vzhledem k tomu, že v samotné zemi žije okolo 622.000 těchto

dospívajících vůbec, měl zkušenost s nelegální drogou téměř každý druhý teenager!

 Z posledního Evropského průzkumu (35 zemí) Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách

(ESPAD 2015), mělo zkušenost s konopnými látkami 37% mladistvích ve věkové kategorii

15 - 16 let. Toto procento řadí Českou mládež na smutné první místo ze všech Evropských zemí.

Věková hranice zneužívání drog se snížila k 10 letům věku dítěte!