Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

16. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018

Cyklo-běh za ČR

Veřejná přednáška „Kvantová mechanika a fyzika pevných látek“

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Setkání senátorek a senátorů s občany

Setkání senátorek a senátorů s občany se bude konat v sobotu 8. září 2018 od 14 hodin ve Valdštejnské zahradě.Rozhovor pro Parlamentní listy 2013

1. V loňském roce jste úspěšně kandidoval do Senátu. Na čem konkrétně nyní pracujete a jak se vám daří využít mandát senátora ve prospěch regionu?

Až do konce volebního období v závěru příštího roku jsem stále starostou města Sokolova a jsem tedy aktivním účastníkem řešení jak městských, tak i regionálních problémů. V senátu jsem vystoupil na podporu zachování lázeňství, což se týká Mariánských Lázní, tedy části mého volebního obvodu. Na vlastní žádost jsem se zúčastnil i jednání podvýboru pro energetiku, kde jsem informoval o situaci zásobování sokolovského regionu teplem z elektrárny Tisová. Za svého krátkého působení v Senátu jsem nabyl přesvědčení, že je možné v rámci jeho činnosti napomoci řešení problémů regionu, většinou však pouze zprostředkovaně.

2. Domníváte se také, že se levici po úspěchu v loňských volbách podaří uspět i nyní? A co od takové převahy očekáváte? Co je podle vás třeba prioritně změnit? Přeci jen pravice vládla téměř 7 let v kuse.

Věřím, že po 7 letech vlády pravice tentokrát při parlamentních volbách vyhraje levice. Je jen otázkou s jakou převahou a dále i to, do jaké míry uspějí zcela nové strany či hnutí. Nejsem příznivcem radikálních řešení, která by obrátila stávající stav ve společnosti, na druhou stranu je nutno rychle prioritně udělat korekce v daňovém a důchodovém systému, sociální oblasti a zdravotnictví.

3. Favoritem voleb je ČSSD, která se již v minulosti nechala slyšet, že se pokusí v případě úspěchu změnit nejen zákon o vyrovnání s církvemi, ale také třeba i II. důchodový pilíř. Myslíte si, že se jí to podaří? A především, jaký vliv podle vás bude mít, když takto zásadní reformy budou opět měněny? Nevnese to do společnosti akorát větší chaos?

Vzhledem k počtu věřících v ČR je zákon o vyrovnání s církvemi opravdu velkorysý a pro současný stav české ekonomiky velmi zatěžující. Myslím si, že ani v naší celé historii nenalezneme obdobný příklad tohoto vstřícného postupu státní moci vůči církvi, a to ani u panovníků, kteří církve podporovali. Nemovitý majetek je vydáván na základě soudního rozhodnutí a církve musí prokazovat, že jim po roce 1948 patřil. Tento režim je přijatelný, ale dle mého názoru je nutná změna finančního plnění. Pokud s týká II. důchodového pilíře, vstoupil do něj minimální počet občanů, jeho realizace je tedy sporná a rovněž z hlediska principu se jedná o pochybný projekt. Jsem toho názoru, že perspektivní je posilování průběžných systémů, případně i důchodového připojištění. Případné změny ve výše uvedených oblastech určitě v naší společnosti nezpůsobí chaos, spíše přispějí k stabilizaci české ekonomiky.

4. Působíte ale také jako starosta Sokolova. Jaký je teď zásadní problém, který je potřeba řešit ve Vašem městě?

Otázkou je, co je zásadní problém. Pokud je to něco, co ohrožuje chod města, pak takový v Sokolově nemáme. Máme jen důležitá témata a těmi se zabýváme. Jedním z takových témat je, zda bude vyplacena jistina dluhopisů VIACHEM v hodnotě 27 mil. Kč, splatná k 1. 10.2013. Pokud bude, jsou to peníze do rozpočtu města navíc, ale při jeho sestavování jsme byli pesimisti. Dalším důležitým tématem je znovuotevření dotačního programu ROP Severozápad. Po více než roku se Karlovarskému kraji podařilo dohodnout s ministrem financí Fischerem systém uhrazení tzv. plošné korekce a je tedy nutno dopracovat všechny projekty, aby se po vyhlášení výzev mohly podat. Třetím významným tématem je zásobování Sokolova a dalších okolních obcí teplem. Máme již zpracovanou variantní studii a rada i zastupitelstvo města se bude zabývat tím, která varianta je pro město nejvýhodnější.

5. Kraj trápí ale také nezaměstnanost, které dokonce vzrostla i v době sezónních prací. Podle údajů krajského úřadu práce nejhorší situace a největší podíl nezaměstnaných byl v srpnu na Sokolovsku. Nezaměstnanost zde dosahovala 10,5 procenta. Jaká je tak aktuální míra nezaměstnanosti v Sokolově, a jak vy osobně snažíte alespoň nepřímo podpořit vznik nových pracovních míst?

Aktuální míra nezaměstnanosti k poslednímu srpnu letošního roku na Sokolovsku je 10,5%. Není to katastrofická nezaměstnanost, ale varující. Jsme si toho plně vědomi a myslíme si, že zásadním řešením jsou noví investoři, kteří by zvrátili tento stav. Situace je o to složitější, že zaměstnavatelem největšího podílu obyvatel na Sokolovsku je uhelné hornictví, které bude utlumovat svou činnost a dále i to, že město Sokolov nemá pro případné investory vhodné pozemky. V tomto směru spolupracujeme se Sokolovskou uhelnou, která takové pozemky má a v hledání investorů je i velmi aktivní. Dalším směrem, který by mohl alespoň zčásti napomoci vzniku nových pracovních míst, je rozvoj cestovního ruchu. Sokolovsko má určitě předpoklady k naplňování této vize, jednak pro svou výhodnou polohu uprostřed „lázeňského trojúhelníku“, a dále i proto, že s postupným utlumováním důlní těžby vznikají rekultivovaná území, která mohou být turisticky atraktivní.

6. Úvahy ČEZu o uzavření tepelné elektrárny Tisová vyvolaly obavy radnice a obyvatel Sokolovska o dodávky tepla. Energetická firma sice od svých záměrů nyní ustupuje, radnice přesto nechce nic ponechat náhodě a poohlíží se tak po novém dodavateli. Jak se situace aktuálně vyvíjí?

Úvahy ČEZu o prodeji, nikoliv však uzavření elektrárny Tisová, byly skutečně zhruba před rokem zveřejněny, ale počátkem tohoto roku nám bylo oficiálně oznámeno, že si ČEZ hodlá tuto elektrárnu, včetně primárních rozvodů tepla, ponechat. Problémem jsou značné ztráty v primárních parních rozvodech tepla a dále i to, že toto potrubí vede po břehu Ohře středem města, tedy z hlediska možného využití velmi cennou oblastí. Další dodavatel tepla v regionu je Sokolovská uhelná, která nám nabídla možnost zásobování teplem horkovodem ze svého závodu ve Vřesové. Proto jsme si nechali zpracovat již zmiňovanou studii zásobování teplem, která tyto a další varianty hodnotí z nejrůznějších hledisek, přičemž zásadním kritériem je konečná cena tepla při realizaci té které varianty. V současné době jsme před diskusí v radě i zastupitelstvu města, jak všech informací využít a rozhodnout. Ze zkušenosti mohu potvrdit, že tato fáze rozhodování bývá jedna z nejtěžších, jde obrazně o to „uchopit problém“.       

7. Byť ŘSD městu slíbilo rekonstrukci poničené silnice, která vede na sokolovské sídliště Vítězná, k naplnění slibů se nemá, a tak se do oprav pustila radnice na vlastní pěst. Rekonstrukce bude stát 11 milionů korun. Nejde tak o malou částku, s níž ale radnice nepočítala. Jak to tak ovlivní rozpočet a především plánované investice města?

Pokud se týká rekonstrukce komunikace na Vítězné, skutečně jsme počítali s tím, že v rámci kompenzací za průjezd městem během budování R6 bude opravena i tato komunikace. Takto to bylo dohodnuto. Po zdlouhavých jednáních jsme pochopili, že dohoda nebude naplněna. Stav komunikace po letošní zimě však byl tak katastrofální, že i když jsme opravu nemohli finančně pokrýt při schvalování rozpočtu, zařadili jsme ji jako prioritu při rozdělování finančního přebytku za rok 2012.  Podařilo se i vysoutěžit velmi dobrou cenu – 11 mil Kč, za kterou se úsek opraví. V současné době probíhá realizace s plánovaným termínem ukončení v listopadu 2013. Bohužel, v 2. části této opravy nastaly technické komplikace, takže tato část bude ukončena až na jaře příštího roku.