Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

16. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018

Cyklo-běh za ČR

Veřejná přednáška „Kvantová mechanika a fyzika pevných látek“

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Setkání senátorek a senátorů s občany

Setkání senátorek a senátorů s občany se bude konat v sobotu 8. září 2018 od 14 hodin ve Valdštejnské zahradě.Jsme v polovině volebního období

Jak název mého příspěvku napovídá, nacházíme se v polovině volebního období, které skončí na podzim roku 2014. Na první pohled se dva roky jeví jako velmi dlouhá doba, ale z hlediska rozvoje města se jedná o velmi krátký časový úsek. Realizace většiny záměrů, zejména investičních projektů, se přesouvá zpravidla i do dalšího volebního období. Je proto dobře, že v Sokolově nově zvolená zastupitelstva přebírají jakousi pomyslnou štafetu úkolů od svých předchůdců, a dále na nich pracují tak, aby mohly být úspěšně dokončeny.

Většina politických stran má v Sokolově velmi podobný pohled na rozvoj města i řešení jeho problémů, protože všichni chtějí město krásné, čisté, bezpečné a prosperující. Díky jejich zastoupení ve vedení, radě a zastupitelstvu města, prakticky od sametové revoluce, se daří nastavený styl práce držet. Ve všech oblastech života je to velmi zřetelné ve srovnání s městy, kde jsou preferovány osobní zájmy zastupitelů a rozvoj města není cílem, ale jen prostředkem ke zviditelnění a prosazení jednoho člena nebo určité skupiny veřejných představitelů.

Na rozdíl od předchozího období jsou roky 2010 – 2012 ve znamení nižších příjmů, a to zejména z důvodu pokračující hospodářské krize. I přes současný nepříznivý vývoj město využilo poslední šance poskytování evropských dotací a uspělo při získání finančních prostředků na další revitalizaci areálu Bohemia, rekonstrukci bazénu na Základní škole Švabinského a zejména na rekonstrukci čistírny odpadních vod. Dotace jsou podmíněny finanční spoluúčastí města v řádu desítek milionů Kč, což je na hranici investičních možností.

V této finanční situaci města je pozitivní, že se daří udržet i financování příspěvkových organizací města – mateřských a základních škol, Městského domu kultury, Domu dětí a mládeže Sokolov, Základní umělecké školy a Městské knihovny Sokolov. Rovněž se daří zkvalitňovat služby prostřednictvím městských společností jako je Sokolovská bytová a Sokolovské technické služby. Dobrou zprávou je, že v příštím roce, díky změně v systému přerozdělování financí v rámci rozpočtového určení daní, je předpoklad, že příjmy města by se mohly zvýšit až o 10 milionů Kč.

Samozřejmě existují rizika a ohrožení. Část evropských dotací výše uvedených investičních akcí je schválena z ROP Severozápadu, ale proplácení bylo vzhledem k situaci v této organizaci pozastaveno, a lze jen těžko odhadnout, zda budou tyto projekty proplaceny.  V příštím roce jsou splatné dluhopisy, do kterých město před lety vložilo volné finanční prostředky. I zde je riziko, že emitent nebude moci svým závazkům dostát. Je jasné, že tyto situace nám přidělávají starosti, ale jsme na ně připraveni a hodláme je řešit.

Nechci skončit pesimisticky. Život je neustálé překonávání překážek. To platí i pro život města. Musí se jen chtít a my chceme.