Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

16. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018

Cyklo-běh za ČR

Veřejná přednáška „Kvantová mechanika a fyzika pevných látek“

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Setkání senátorek a senátorů s občany

Setkání senátorek a senátorů s občany se bude konat v sobotu 8. září 2018 od 14 hodin ve Valdštejnské zahradě.Duben je měsíc aprílových žertíků

Duben je měsíc aprílových žertíků a v této souvislosti mne napadá několik témat. Vždy však inspirace vychází z nějaké osoby, a protože je před komunálními volbami, není asi vhodná doba takové téma rozvíjet. Přesto si dovolím v novém článku v rámci aprílu krátkou úvahu o politice.

Ale teď již vážně, co čeká naše město.

S příchodem jara čeká město nebývalá investiční aktivita díky schválení dotací na projekty z regionálního operačního programu Severozápad. Město uspělo prakticky se všemi žádostmi v celkové hodnotě způsobilých výdajů 218 mil. 482 tis. Kč, přičemž vlastní dotace je 185 mil. 709 tis. Kč. Je to nejvyšší hodnota dotace v přepočtu na obyvatele pro města do 50 tis. obyvatel v rámci Karlovarského kraje. Skutečnost, že ROP Severozápad byl v druhé polovině roku znovu obnoven je zásluhou Rusnokovy vlády, která rychle ukončila vleklý bojkot krajů pod vedením tehdejšího ministra financí Kalouska, dohodla se s kraji na uhrazení tzv. plošné korekce a obnovila proplacení již realizovaných dotací a vyhlásila nové výzvy na podávání žádostí.

Co to však pro život ve městě bude znamenat. Určitě velká dopravní omezení.  Z akcí, které se na těchto omezeních budou nejvíce podílet, je rekonstrukce mostu přes Ohři v ulici Jednoty, mosty přes Lobezský potok a dále i křižovatka ulic Boženy Němcové, Sokolovské a Slovenské. Souběžně s tím však budou probíhat již zahájené akce, hrazené z jiných zdrojů, které budou rovněž omezovat dopravu. Je to dokončení rekonstrukce opravy komunikace Vítězná, zasypávání jámy bývalého krytu CO vedle ZŠ Běžecká a také stavba západního obchvatu Sokolova. Pro úplnost musím dodat, že z ROP Severozápad budou realizovány i projekty, které pozitivně ovlivní život občanů, a to revitalizace městských sportovišť, sportovního areálu Baník a městské koupaliště. Protože všechny projekty ROP se musí předfinancovat, bude na jednání městského zastupitelstva v dubnu předložen návrh na překlenovací úvěr ve výši 140 mil. Kč.

Předpokládám, že spoluúčast bude plně hrazena z prostředků města a to díky velmi dobrému hospodaření v loňském roce, kdy si město vytvořilo finanční rezervu takřka 40 mil. Kč.  Využití peněz z ROP Severozápad je poslední možností, kdy lze získat investiční peníze na výše uvedené akce. Všechna omezení budou vyvážena tím, že město zrealizuje během roku akce, které by v normálním režimu z rozpočtu města trvaly více než 10 let a navíc takto ušetřené finance může použít pro jiné projekty.  Pracujeme pro rozvoj města, jeho atraktivitu a spokojený život našich občanů.