Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

16. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018

Cyklo-běh za ČR

Veřejná přednáška „Kvantová mechanika a fyzika pevných látek“

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Setkání senátorek a senátorů s občany

Setkání senátorek a senátorů s občany se bude konat v sobotu 8. září 2018 od 14 hodin ve Valdštejnské zahradě.Návštěva ministra školství v Sokolově

Podle ministra školství Marcela Chládka, který v doprovodu svých náměstků a hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného navštívil Sokolov, mají zdejší školy lepší vybavení než školy v Praze. Ocenil také dobré využití kapacity sokolovských základních škol, která je po loňském slučování na úrovni 79 procent, i škol mateřských, která je 99,86 procent. Starosta Zdeněk Berka s místostarosty ministra na radnici informovali, že od nastávajícího školního roku jsou sokolovské mateřské školy připraveny přijímat i děti od 2 let věku. 

Ministr uvedl, že nekvalifikovaným učitelům, kterých je na sokolovských základních školách 22 procent a na středních školách 12 procent, nabídne stát ve spolupráci s Pedagogickou fakultou ZČU v Plzni v integrované střední škole v Sokolově doplnění pedagogického vzdělání, aby mohli v práci pokračovat i po zpřísnění zákona. Zejména v zájmu dětí ze sociálně vyloučených rodin připravuje ministr zákon o povinném předškolním vzdělávání v předškolním ročníku. Ten by měl ještě zvýšit využití místních škol. Na dotaz místostarosty Sedláčka ministr přislíbil, že stát podpoří s pomocí evropských fondů i obnovu většinou zastaralých technických učeben základních škol. Marcel Chládek si prohlédl také architektonicky unikátní budovu místní Integrované střední školy technické a ekonomické a setkal se s jejími žáky učebních oborů i účastníky zdejší Univerzity třetího věku.