Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

16. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018

Cyklo-běh za ČR

Veřejná přednáška „Kvantová mechanika a fyzika pevných látek“

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Setkání senátorek a senátorů s občany

Setkání senátorek a senátorů s občany se bude konat v sobotu 8. září 2018 od 14 hodin ve Valdštejnské zahradě.Osobnost města

Stalo se již tradicí, že město Sokolov na základě ankety oceňuje ty občany, kteří v roce minulém úspěšně reprezentovali město při svých volnočasových aktivitách v oblasti sportu, kultury a vzdělávání. Kritériem při nominaci tří osobností na základě ankety v dané oblasti jsou dosažené výsledky na národní a mezinárodní úrovni. Zvláštní kategorií je vyhlášení osobnosti, která svou dlouhodobou aktivitou nebo celoživotní prací byla významným přínosem pro život města. Porotou, která vybírá nominované a oceněné je rada města.

Když jsme před 10 lety zakládali tuto tradici, ještě pod názvem Osobnost roku, bylo naším cílem poděkovat všem těm, kteří se aktivně podílejí na práci v různých organizacích a kroužcích, sportují v oddílech, kde dosahují vynikajících výsledků, nebo se úspěšně angažují ve veřejném životě pro město, ti všichni touto prací naše město zviditelňují a propagují nejen v rámci republiky, ale i v zahraničí. Chtěli jsme jim proto poděkovat v slavnostním a důstojném prostředí za účasti rodiny, příbuzných, přátel a ostatní široké veřejnosti.Počet kategorií byl zpočátku velmi rozsáhlý, takže slavnostní ceremoniál byl neúměrně dlouhý. Kategorie se v průběhu let měnily, některé byly sloučeny, jindy vznikla kategorie nová. Počet byl postupně redukován, přičemž v letošním roce byla Osobnost města spojena s vyhlášením úspěšných sportovců okresu, což byla dříve samostatná akce organizovaná Tělovýchovnou unií. Myslím, že to byl dobrý nápad. Celý ceremoniál byl skvěle moderován, měl svižný průběh a díky sportovcům se rozšířilo publikum. Doufám, že se slavnostní akt všem líbil, a že je dostatečným důkazem toho, že si svých sokolovských občanů vážíme. Chtěl bych touto cestou ještě jednou poblahopřát všem nominovaným a oceněným a popřát jim do další činnosti hodně úspěchů.