Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

PF 2018

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASEOsobnost města

Stalo se již tradicí, že město Sokolov na základě ankety oceňuje ty občany, kteří v roce minulém úspěšně reprezentovali město při svých volnočasových aktivitách v oblasti sportu, kultury a vzdělávání. Kritériem při nominaci tří osobností na základě ankety v dané oblasti jsou dosažené výsledky na národní a mezinárodní úrovni. Zvláštní kategorií je vyhlášení osobnosti, která svou dlouhodobou aktivitou nebo celoživotní prací byla významným přínosem pro život města. Porotou, která vybírá nominované a oceněné je rada města.

Když jsme před 10 lety zakládali tuto tradici, ještě pod názvem Osobnost roku, bylo naším cílem poděkovat všem těm, kteří se aktivně podílejí na práci v různých organizacích a kroužcích, sportují v oddílech, kde dosahují vynikajících výsledků, nebo se úspěšně angažují ve veřejném životě pro město, ti všichni touto prací naše město zviditelňují a propagují nejen v rámci republiky, ale i v zahraničí. Chtěli jsme jim proto poděkovat v slavnostním a důstojném prostředí za účasti rodiny, příbuzných, přátel a ostatní široké veřejnosti.Počet kategorií byl zpočátku velmi rozsáhlý, takže slavnostní ceremoniál byl neúměrně dlouhý. Kategorie se v průběhu let měnily, některé byly sloučeny, jindy vznikla kategorie nová. Počet byl postupně redukován, přičemž v letošním roce byla Osobnost města spojena s vyhlášením úspěšných sportovců okresu, což byla dříve samostatná akce organizovaná Tělovýchovnou unií. Myslím, že to byl dobrý nápad. Celý ceremoniál byl skvěle moderován, měl svižný průběh a díky sportovcům se rozšířilo publikum. Doufám, že se slavnostní akt všem líbil, a že je dostatečným důkazem toho, že si svých sokolovských občanů vážíme. Chtěl bych touto cestou ještě jednou poblahopřát všem nominovaným a oceněným a popřát jim do další činnosti hodně úspěchů.