Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

PF 2018

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASEČerven – předzvěst blížících se prázdnin

Kromě toho, že měsíc červen je předzvěstí blížících se prázdnin, stalo se už pravidlem, že právě tato doba je bohatá na kulturní, sportovní či společenské dění. Je tomu tak proto, že o prázdninách se město vyprázdní a návštěvnost pořádaných akcí by byla výrazně menší. Na jaké akce se můžeme společně s našimi dětmi těšit, to je podrobněji rozvedeno v dalších příspěvcích. Připomenu jen, že stěžejní akcí je „Sokolov v teniskách“, jehož součástí je dětská Školympiáda a poprvé letos nově Sokolovský čtvrtmaraton za účasti ministra školství Chládka. Na závěr akce uvidíte oblíbený festival ohňostrojů, který bude zakončením týdne sportu.

Méně známou událostí je 40. výročí podepsání partnerské smlouvy s městem Saalfeld. Město Sokolov má dvě oficiální partnerská města a to bavorský Schwandorf a durynský Saalfeld. S oběma městy máme dlouhodobě velmi vřelé kontakty zejména ve sportovní oblasti, což je hlavně zásluhou Komise pro vnější vztahy, která akce koordinuje a odboru školství a kultury, který akce zajišťuje organizačně. Připomenutí tohoto výročí za účasti představitelů obou měst bude v rámci koncertu Festivalu Mitte Europa koncem června. Dovolím si popřát, zejména našim školákům, hezké prázdniny a nám starším pak příjemnou dovolenou, ať již v zahraničí, ale nejlépe v naší krásné zemi.