Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

PF 2018

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

MEDIÁLNÍ TEZE KE KRACHU JEDNÁNÍ S HNUTÍM ANO

Odmítnutí nabídky ANO

“ Programová dohoda a 5 resortů včetně MPSV byla SLUŠNÁ NABÍDKA Z

NESLUŠNÝCH RUKOU.”

“Jednání podle Andreje Babiše skončila kvůli detailu. Tím “detailem” je ale

TRESTNÍ STÍHÁNÍ PREMIÉRA.”

“Na rozdíl od hnutí ANO jsme přišli s návrhy řešení problému trestně stíhaného

premiéra.

Ukončení jednání s hnutím ANO

“Po pěti měsících tápání hnutí ANO tu byla reálná šance na vytvoření stabilní

vlády. Hnutí ANO ji zahodilo. Krach jednání je jejich odpovědností.”

“Byli jsme ochotni udělat řadu ústupků, aby vznikla funkční vláda s důvěrou,

která by řešila reálné problémy lidí.“

“Chtěli jsme alespoň veřejný slib od Andreje Babiše, že v případě prvoinstančního

rozsudku odstoupí. To nebyl ochoten udělat.”

“Nabídli jsme i vládu bez předsedů stran. Byli jsme dokonce ochotní Andreje

Babiše tolerovat výměnou za to, že na MF, nebo MV budeme mírnit jeho střet

zájmů. Na nic z toho ale hnutí ANO nepřistoupilo.”

“Otázka nezní, proč ministerstvo vnitra chtěla ČSSD. Správná otázka je, proč na

něm Andrej Babiš trvá tak urputně, že je kvůli tomu ochotný riskovat i

budoucnost ČR.”

Návštěva starostek a starostů z našeho sokolovského regionu

I v letošním roce pokračují návštěvy škol a organizací, které přijíždí na pozvání pana senátora do Senátu. Tentokrát v měsíci listopadu přijeli na návštěvu Senátu starostové Sokolovska z 21 obcí našeho regionu, kterou přijal pan senátor Berka v prostorách Valdštejnského paláce.

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání....do Středočeského inovačního centra v Dolních Břežanech

Dne 15.11. navštívila Středočeské inovační centrum senátní delegace Výboru pro vzdělání, vědu a kulturu, lidská práva a petice z PČR. Tématem byly možnosti inovací ve Středočeském kraji a projekty SIC, které inovace podporují.

“Středočeský kraj můžeme právem považovat za jeden z nejvyspělejších regionů v Čechách s velkým potenciálem růstu” jak na začátku zdůraznila Rút Bízková, ředitelka SIC. A právě tato skutečnost byla důvodem návštěvy Výboru ze Senátu ČR, kdy byly v rámci společné diskuse hledány průsečíky možné společné budoucí spolupráce.

Následně delegace navštívila vědecká centra ELI Beams a HILASE, kde se seznámila s vývojem a využitím nejmodernějším laserů na světě.

Prohlášení senátorů

My, senátoři Parlamentu České republiky, se znepokojením vnímáme prohlášení některých představitelů politických stran i prezidenta republiky, kteří navrhují zásadní změny Ústavy, včetně zpochybňování smyslu Senátu v ústavním řádu naší země.

 

Skupina senátorů navrhuje Ústavnímu soudu zrušit zákon o registru smluv

Dne 25.10.2017 skupina 30 senátorů podala ústavní stížnost – návrh na zrušení zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru  smluv (zákon o registru smluv) pro jeho rozpor s ústavním pořádkem dle čl. 87 odst. 1 písm. a) zákona č.1/1993 Sb. Ústava České republiky.

 

Návštěva zastupitelstva v Kraslicích

V rámci plnění svého povolebního slibu o návštěvách obcí ve volebním okrsku navštívil pan senátor Berka tentokrát zasedání zastupitelstva města Kraslic. Jednání vedl pan starosta Roman Kotilínek a na pořadu bylo až 40 bodů k jednání. Zastupitelé se na dlouhou dobu zastavili hned v úvodu jednání, bod se týkal zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu, který se nakonec odsouhlasil. Mnoho dalších bodů se týkalo prodeje městských pozemků a bodů týkajících se života ve městě.

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Pozvánka na veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, 

které se koná dne 20. září 2017 od 9:30 hodin v Zaháňském salonku Valdštejnského paláce „C1“ 

k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“ 

(senátní tisk č. 192) 

ZAHÁJÍ A MODERUJE

senátor Zdeněk Berka, místopředseda výboru 

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... na Boskovicko a Blanensko

Od středy 14. 6. 2017 do pátku 16. 6. 2017 navštívili senátoři Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Blansko a Boskovicko.

Seminář "Zabraňme vylidňování území, aneb jak zachovat dostupnost kvalitního vzdělávání"

Dne 6. června 2017 uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za odborné podpory Svazu měst a obcí ČR seminář na téma „Zabraňme vylidňování území aneb jak zachovat dostupnost kvalitního vzdělávání.“ Semináře se zúčastnili starostové měst a obcí, ředitelé škol (především vesnických ZŠ a MŠ), vystoupil zde senátor Zdeněk Berka, zástupkyně MŠMT, ústřední školní inspektor Mgr. T. Zatloukal, předseda odborového svazu pracovníků ve školství Mgr. F. Dobšík, ředitelka svazkové školy Mgr. J. Topičová a další hosté.