Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

16. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018

Cyklo-běh za ČR

Veřejná přednáška „Kvantová mechanika a fyzika pevných látek“

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Setkání senátorek a senátorů s občany

Setkání senátorek a senátorů s občany se bude konat v sobotu 8. září 2018 od 14 hodin ve Valdštejnské zahradě.1 | 2

Setkání senátorek a senátorů s občany

Setkání senátorek a senátorů s občany se bude konat v sobotu 8. září 2018 od 14 hodin ve Valdštejnské zahradě.

Každoročně se této tradiční akce zúčastní takřka 4 tisíce občanů z celé České republiky, kteří se chtějí setkat a pohovořit se svým senátorem. Zveme všechny spoluobčany z našeho regionu, naše spolupracovníky, rodinné příslušníky a přátele. 

 

 

16. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018

Cyklo-běh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Tato aktivita chce upozornit na DLOUHODOBĚ ZANEDBANÉ VZDĚLÁVÁNÍ na poli drogové prevence. Zásadně volá po zvýšení DROGOVÉ GRAMOTNOSTI a osvěty v naší zemi, kde výrobci a distributoři drog jsou stále rafinovanější a zneužívají dětskou naivitu a neznalost toho, co drogy jsou a co způsobují a především zneužívají lhostejnost rodičů a institucí.  POSLEDNÍCH 16 LET NAŠÍ INTENZIVNÍ PROTIDROGOVÉ KAMPANĚ POTVRDILO, ŽE VZDĚLÁVÁNÍ O DROGÁCH JE JEDINOU ŠANCÍ, KTERÁ VEDE K JISTÉMU SNÍŽENÍ JEJICH ZNEUŽÍVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI.

Památník Lidice k oslavám 100. výročí vzniku Československa - Záhon republiky

Dne 27. 6. navštívilo Památník Lidice pět členů senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Senátoři Zuzana Baudyšová, Zdeněk Berka, Václav Homolka, Václav Chaloupek a Jaromíra Vítková během prohlídky Památníku za doprovodu ředitelky Památníku paní Martiny Lehmannové také zasadili pět růží do „Záhonu republiky“ a rozšířili tak počet již zasazených růží na číslo 15. V Růžovém sadu, kde se záhon nachází, momentálně překrásně kvete 24 000 růžových keřů. Během nadcházejícího léta a podzimu budou oslovováni další ústavní činitelé, představitelé partnerských organizací a institucí a další, aby rozšířili Záhon republiky o další keře a připojili se tak k oslavám samostatného Československa.

Pietní vzpomínka k 76. výročí vyhlazení obce Lidice a slavnostní zahájení přehlídky dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“

Místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Berka a člen Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR J. Dienstbier se zúčastnili pietní vzpomínky k 76. výročí vyhlazení obce Lidice a slavnostního zahájení celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“.

Návštěva studentů Gymnázia Sokolov

Jsem studentkou třetího ročníku Gymnázia v Sokolově a dne 11. června 2018 jsme se se třídou, spolu s paní učitelkou Jarmilou Svobodovou, vydali na třídní exkurzi do Prahy. Součástí našeho plánu byla i návštěva Senátu Parlamentu České republiky.

Zúčastnili jsme se komentované prohlídky prostor Valdštejnského paláce, Jednacího sálu Senátu a měli i volný vstup do Valdštejnské zahrady. V závěru návštěvy se v Kolovratském paláci konala beseda s panem senátorem Zdeňkem Berkou, který byl zvolen za náš volební obvod č.2. Pan Berka nás seznámil s chodem Senátu, průběhem volby senátorů a dalšími důležitými a zajímavými informacemi z oblasti tuzemské politiky. Měli jsme možnost se ptát na jakékoli otázky a také proběhla komorní diskuze. Nakonec nás pan senátor pobavil zábavnými historkami z prostředí Senátu. Zpětná reakce studentů byla pozitivní, protože jsme ocenili možnost nahlédnout, jak funguje náš stát.

Terezie Hofmanová, 3. ročník, Gymnázium Sokolov

Veřejná přednáška „Kvantová mechanika a fyzika pevných látek“

Dne 25.4.2018 zahájil úvodním slovem a přednáškou v anglickém jazyce pan senátor Zdeněk Berka veřejnou přednášku „Kvantová mechanika a fyzika pevných látek“. Nad přednáškou převzal záštitu Výbor pro vzdělávaní, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Vystoupení Lidové dechové hudby Březováček v rámci Kulturního léta v Senátu

Na pozvání pana senátora Berky přijela vystoupit ve Valdštejnské zahradě v rámci Kulturního léta Lidová dechová hudba Březováček z Březové. Březová je součástí volebního obvodu pana senátora a do Senátu spolu s dechovkou přicestoval i pan starosta Miroslav Bouda. Vystoupení se moc líbilo a mělo velký ohlas. 

Návštěva starostek a starostů z našeho sokolovského regionu

I v letošním roce pokračují návštěvy škol a organizací, které přijíždí na pozvání pana senátora do Senátu. Tentokrát v měsíci listopadu přijeli na návštěvu Senátu starostové Sokolovska z 21 obcí našeho regionu, kterou přijal pan senátor Berka v prostorách Valdštejnského paláce.

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání....do Středočeského inovačního centra v Dolních Břežanech

Dne 15.11. navštívila Středočeské inovační centrum senátní delegace Výboru pro vzdělání, vědu a kulturu, lidská práva a petice z PČR. Tématem byly možnosti inovací ve Středočeském kraji a projekty SIC, které inovace podporují.

“Středočeský kraj můžeme právem považovat za jeden z nejvyspělejších regionů v Čechách s velkým potenciálem růstu” jak na začátku zdůraznila Rút Bízková, ředitelka SIC. A právě tato skutečnost byla důvodem návštěvy Výboru ze Senátu ČR, kdy byly v rámci společné diskuse hledány průsečíky možné společné budoucí spolupráce.

Následně delegace navštívila vědecká centra ELI Beams a HILASE, kde se seznámila s vývojem a využitím nejmodernějším laserů na světě.

Prohlášení senátorů

My, senátoři Parlamentu České republiky, se znepokojením vnímáme prohlášení některých představitelů politických stran i prezidenta republiky, kteří navrhují zásadní změny Ústavy, včetně zpochybňování smyslu Senátu v ústavním řádu naší země.