Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

16. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018

Cyklo-běh za ČR

Veřejná přednáška „Kvantová mechanika a fyzika pevných látek“

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Setkání senátorek a senátorů s občany

Setkání senátorek a senátorů s občany se bude konat v sobotu 8. září 2018 od 14 hodin ve Valdštejnské zahradě.1 | 2

Zpráva o činnosti VVVKLPP za rok 2016

V I. části zpráva podává informace o činnosti od 1. 1. 2016 do 15. 11. 2016.

V II. části je shrnuta činnost výboru v období od 16. 11. 2014 do 31. 12. 2016.

 

Společné výjezdní zasedání MŠMT a členů školských výborů obou komor Parlamentu ČR

Ve dnech 7. – 8. února 2017 se uskutečnilo výjezdní zasedání na společné jednání se zástupci MŠMT ČR a Výboru pro vzdělávání,vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR a Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny PČR, které proběhlo na zámku Štiřín. 

Ministr Jiří Dienstbier navštívil Sokolov

21.11.2016 Novinky z města Sokolova a okolí

V rámci pracovních výjezdů do měst a obcí spolupracujících s Odborem pro sociální začleňování, který spadá do jeho gesce, navštívil v pondělí 21. listopadu ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier sokolovskou radnici. Setkání členů lokálního partnerství se společně s ministrem zúčastnili starosta Jan Picka, místostarostka Renata Oulehlová, senátor Zdeněk Berka a ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek.

 

Z vystoupení na jednání Senátu: Zákon o NP Šumava

Vážený pane předsedo, vážené senátorky, vážení senátoři,

na rozdíl od zamítavých návrhů výborů, které návrh zákona projednávaly, si dovoluji vystoupit na podporu tohoto zákona. Je tomu tak proto, že jsem se zúčastnil výjezdního zasedání Výboru pro vzdělávání za účelem projednání petice Za dobrý zákon o NP Šumava, kde jsem měl možnost vyslechnout diskusi cca 40 účastníků, kteří jsou nějakým způsobem svázáni s tímto NP – představitelé NP, samospráv obcí, členové petičního výboru a odborníci. Dále jsem prostudoval řadu materiálů týkající se této tématiky, včetně materiálů NP Bavorský les. 

Trojice senátorů přinesla petici s 10 tisíci podpisy, jde o dostavbu D6

Na neuspokojivou situaci na trase mezi Prahou a Karlovými Vary upozorňuje petice, ve které žádá 10 tisíc občanů dostavbu D6.

Předseda Senátu Milan Štěch převzal dne 27.9.2016 petici podepsanou 10 278 občany, která požaduje urychlenou dostavbu dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů. Iniciátory petice byli senátoři z Karlovarského kraje – Jan Horník, předseda senátního klubu Starostů a nezávislých a senátoři za ČSSD Zdeněk Berka (Sokolov) a Miroslav Nenutil (Cheb). Předseda Senátu petici předá petičnímu Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, následně ji také z důvodu, že má více než 10 tisíc podpisů, projedná plénum Senátu. 

Videozáznam s komentářem je ke shlédnutí v následujícím odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=spwWh42aRVU

http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=301

Foto viz fotogalerie.

 

Ohlédnutí za výjezdním zasedání do Národního parku Šumava – Modrava

Přetiskujeme ohlédnutí Petra Ješátka za výjezdním zasedání Senátu Šumava Modrava. Petr Ješátko se na pozvání Senátu výjezdního zasedání Senátu zúčastnil a níže (s jeho svolením) přetiskujeme reakci, kterou zveřejnil na svém facebookovém profilu.

 

Ve dnech 22. – 23. 9. 2016 se konalo výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice do Národního parku Šumava – Modrava

Výbor pro vzdělávání vědu kulturu lidská práva a petice uskutečnil ve dnech 22.-23. září 2016 výjezdní zasedání na Šumavu (Modrava). Pro nás laiky bylo cílem bližší seznámení s připravovaným zákonem o NP ve vztahu s požadavky petentů, a to formou diskuze se zástupci NP Šumava, obcí, soukromými vlastníky lesů v rámci NP, členy petičního výboru a VŠ odborníky – celkem cca 40 lidí.  Názory jednotlivých diskutujících byly velmi rozdílné, mnohdy i protichůdné. Uvedu to, co zaznělo, a co pokládám za nejdůležitější:

 

Se senátní delegací v Japonsku

Ve dnech 15. - 22. 5. 2016 navštívila delegace senátorů z Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Japonsko.

Program zahraniční cesty byl velmi pestrý a náročný a začal ihned po příletu do hlavního města. Po letmé prohlídce Tokia byli senátoři přijati ředitelem Úřadu kultury na krátkou besedu, poté navštívili základní školu Setagaya Elementary School, kde se zúčastnili výuky a následně České centrum, kde se setkali s ředitelkou paní Evou Takamine.

Pedagogové Střední školy živnostenské Sokolov v Senátu

I v letošním roce pokračují návštěvy škol a organizací, které přijíždí na pozvání pana senátora do Senátu. V tomto měsíci přijely na návštěvu Senátu pedagožky ze Střední školy živnostenské Sokolov, kterou přijal pan senátor Berka v prostorách Valdštejnské zahrady.

SŽDC slíbila 20 milionů korun na opravu nádražní budovy

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) slíbila, že oprava zašlé nádražní budovy v Sokolově bude investiční prioritou nejbližšího období. Generální ředitel správy železnice Pavel Surý to osobně řekl starostovi Janu Pickovi při schůzce, kterou přímo v Praze zprostředkoval senátor a bývalý starosta Zdeněk Berka.