Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Připomínka č.1 k příspěvkům krajských zastupitelů v Krajských listech KV

V 2. čísle letošních Krajských listů byly publikovány příspěvky náměstka hejtmana Dalibora Blažka týkající se inkluze na ZŠ a zastupitele Jana Horníka na téma rozpočtového určení daní pro obce. I když nejsem členem krajského zastupitelstva pokládám za vhodné se k těmto tématům rovněž vyjádřit, protože jejich projednávání jsem v Senátu pozorně sledoval, u novely školského zákona jsem byl zpravodajem.

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=MajXWUyRDaI

Předseda ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka k videu uvedl: „Chtěli jsme lidem sdělit pomocí kladných emocí, že stát není zlo, nebo že není postaven jen na penězích a manažerských rozhodnutích. Dobrý stát je postaven na myšlenkách svobody, spravedlnosti a solidarity. Nemá jen dohlížet, vybírat daně a spravovat účetní knihy.  Má také pomáhat, podporovat, rozvíjet. Patří všem, nejenom těm, kdo měří hodnotu všeho v penězích. Dobrý stát myslí na budoucnost, a ta není projektem na jedno volební období.“

Konference Jak na společné vzdělávání

Dne 8. února 2016 pořádala Nadace Open Society Fund Praha (Nadace OSF) společně s Krajským úřadem Karlovarského kraje pod záštitou pana senátora Zdeňka Berky a paní poslankyně Markéty Wernerové konferenci Jak na společné vzdělávání v Karlovarském kraji.

V Senátu se hovořilo o potřebách celoživotního vzdělávání

V Senátu byla zahájena konference o celoživotním vzdělávání, kterou zahájil senátor ing. Zdeněk Berka. Jejím tématem bude letos i blok zaměřený na přípravu stárnutí zaměstnanců ve firmách.

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Zajímavý program mělo výjezdní zasedání výboru, které proběhlo 19. ledna 2016. Senátoři navštívili expozici Techmania Science Center v Plzni, kde byli seznámeni s problematikou science centry v ČR a byla jim byla představena programová nabídka pro školy. Poté následovala komentovaná prohlídka expozic včetně 3D Planetária. 

Členové senátního Výboru pro vzdělávání jednali na ČŠI

Ve čtvrtek 5. listopadu 2015 se na ústředí České školní inspekce uskutečnilo jednání se zástupci Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR. Smyslem jednání bylo prodiskutovat se senátory stěžejní úkoly a oblasti, které bude Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních v letošním školním roce sledovat a hodnotit.

Časopis Senát

Kancelář Senátu PČR vydává čtvrletně Časopis Senát. Shrnuje nejdůležitější události a akce. Vychází jak elektronicky, tak v tištěné verzi. Ta je k dispozci v naší kanceláři. Příjemné čtení.

http://senat.cz/informace/casopis/index.php

Škola pro demokracii

Vážený pane Berko,

ráda bych Vám poděkovala za Vaši účast na pondělním setkání žákovských parlamentů „Škola pro demokracii“. V žákovském parlamentu se děti učí samostatnosti a odpovědnosti zcela přirozenou cestou. Slavnostní akce v Senátu pro ně představuje nedocenitelný zážitek!

Benefiční akce pro Domácí hospic Motýl

První benefiční akce pro Domácí hospic Motýl vynesla neuvěřitelných 38 tisíc korun. Za tento výtěžek Domácí hospic Motýl pořídí oxygenátor či transfuzní pumpu. Benefice se uskutečnila v úterý v podvečer v Městském divadle v Sokolově.

Se senátní delegací v Norsku

Ve dnech 16. - 20. 11. 2015 odjela na pracovní návštěvu do Norského království delegace senátorů z Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Delegaci přijal pan velvyslanec ČR v Norsku pan JUDr. Milan Dufek, který představil město Oslo a aktivity ČR v Norském království. Program návštěvy byl velmi pestrý a náročný.