Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Senátoři byli nadšení

Na pozvání senátora Zdeňka Berky, který má ve svém volebním obvodu i Mariánské Lázně, se dne 14.8.2015 uskutečnilo výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR, jehož je místopředsedou, přímo v Mariánských Lázních. Cílem bylo setkat se s komunálními politiky nejen z Mariánských Lázní, ale také z přilehlých obcích a také se zástupci vzdělávacích a kulturních zařízení. Při této příležitosti se senátoři také zúčastnili zahájení Chopinova festivalu a uctili Chopinovu památku spolu s hlavními představiteli města a pořadateli festivalu.

Oslavy 70. výročí konce druhé světové války v Sokolově

Oslavy 70. výročí konce druhé světové války v Sokolově pokračovaly v sobotu 16.5. vzpomínkovými akcemi na osvobození města americkou armádou na Starém náměstí a v oddechovém parku Bohemie. Četní zájemci, mezi nimi starosta města Jan Picka, místostarostka Renata Oulehlová, senátor Zdeněk Berka a poslanec Josef Novotný, přivítali kolonu tří desítek historických vojenských vozidel a sledovali dobové bojové ukázky. Kolona zde byla k dispozici k bližší prohlídce spolu s technikou policie a hasičů.

 

Více viz fotogalerie.

Závěrečné setkání programu Comenius v Hamburku

Ve dnech 31.5.-5.6. se uskutečnilo v Hamburku poslední partnerské setkání programu Comenius, které završilo dvouletou práci žáků ze šesti středních škol z Německa, Portugalska, Španělska, Turecka, Rumunska, Estonska a Základní školy Rokycanova ze Sokolova. Během tohoto období studenti simulovali jednání Evropského parlamentu, diskutovali v politických výborech o otázkách týkajících se financí, imigrantů, zahraniční politiky Evropské unie a vzdělávání mladých Evropanů. Z každé schůzky byla vydána a odsouhlasena rezoluce zahrnující výsledky pracovních skupin. Finálním produktem je vydání očekávané Deklarace - "Declaration For A Better Europe - Young People On Their Way To European Citizenship", která byla v úterý 2. 6. předána významným evropským politikům.

Slavnostní setkání Sokolov - Schwandorf

Slavnostní setkání delegací měst Sokolov - Schwandorf při příležitosti 15 let od podpisu partnerské smlouvy se konalo 18.4.2015 ve Schwandorfu.

 

Foto viz fotogalerie.

Kongres Sdružení komunálních služeb v Mariánských Lázních

Dne 22.4.- 24.4.2015 navštívil senátor ing. Zdeněk Berka Kongres Sdružení komunálních služeb (SKS) v Mariánských Lázních. Na kongresu se prezentovala spousta firem z oblasti komunálních služeb se svými technologiemi, včetně strojového parku. Kongres měl skvělý ohlas mezi účastníky, kterých se zúčastnilo téměř 200.

Více ve fotogalerii.

Sokolovský deník: Premiér Sobotka navštíví Sokolov

V úterý 21. dubna navštíví Sokolov předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka. Spolu s představiteli Karlovarského kraje se od 15 hodin na městském úřadu setká s představiteli města a senátorem Zdeňkem Berkou. Následovat bude návštěva těžařské společnosti Sokolovská uhelná. Tématem jednání budou diskutované průmyslové zóny, podpora investorů a zaměstnanosti.

Rovné příležitosti ve vzdělávání v České republice

Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s velvyslanectvími Norského království, Švédska a Dánska uspořádala v pátek 17. dubna kulatý stůl “Rovné příležitosti ve vzdělávání v České republice”. Kulatého stolu se účastnili Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norského království, Christian Hoppe, velvyslanec Dánska, ing. Zdeněk Berka, místopředseda senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv, Kateřina Valachová, náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra školství, Christian Devos z Open Society Justice Initiative, Jana Straková z Univerzity Karlovy v Praze,  a více než 50 dalších zástupců státních institucí a neziskových organizací.

 

Návštěva zastupitelstva v Chodově

2.4.2015Hned první týden v dubnu navštívil pan senátor jednání zastupitelstva města Chodova. Na tuto návštěvu se pan senátor obzvášť těšil, neboť v tomto městě strávil dětství a má tam ještě mnoho přátel. Jednání vedl pan starosta Patrik Pizinger a v diskuzi musel nejvíce odpovídat na dotazy týkající se kácení stromů ve městě.file:///C:/Users/uživatel/Downloads/Zapis%20ZM_02_04_2015.pdf

Přivítání sportovců ze zimní Deaflympiády

V úterý 7. dubna přistálo v odpoledních hodinách na vojenském letišti v Praze Kbelích vládní letadlo s dvacetičlennou výpravou Českého deaflympijského týmu.

 

Návštěva zastupitelstva v Březové

30.3.2015Koncem března se zúčastnil pan senátor veřejného zasedání zastupitelstva města Březová. Pan starosta Miroslav Bouda vedl jednání s dlouholetou zkušeností a proto i vyhláška o odstranění komunálního odpadu či schválení rozpočtu města Březové na rok 2015 bylo projednáno bez připomínek.http://mu-brezova.cz/clanek/14644/2-jednani-zm-brezova-dne-30-brezna-2015.html