Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

PF 2018

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

V Senátu se hovořilo o potřebách celoživotního vzdělávání

V Senátu byla zahájena konference o celoživotním vzdělávání, kterou zahájil senátor ing. Zdeněk Berka. Jejím tématem bude letos i blok zaměřený na přípravu stárnutí zaměstnanců ve firmách.

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Zajímavý program mělo výjezdní zasedání výboru, které proběhlo 19. ledna 2016. Senátoři navštívili expozici Techmania Science Center v Plzni, kde byli seznámeni s problematikou science centry v ČR a byla jim byla představena programová nabídka pro školy. Poté následovala komentovaná prohlídka expozic včetně 3D Planetária. 

Členové senátního Výboru pro vzdělávání jednali na ČŠI

Ve čtvrtek 5. listopadu 2015 se na ústředí České školní inspekce uskutečnilo jednání se zástupci Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR. Smyslem jednání bylo prodiskutovat se senátory stěžejní úkoly a oblasti, které bude Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních v letošním školním roce sledovat a hodnotit.

Časopis Senát

Kancelář Senátu PČR vydává čtvrletně Časopis Senát. Shrnuje nejdůležitější události a akce. Vychází jak elektronicky, tak v tištěné verzi. Ta je k dispozci v naší kanceláři. Příjemné čtení.

http://senat.cz/informace/casopis/index.php

Škola pro demokracii

Vážený pane Berko,

ráda bych Vám poděkovala za Vaši účast na pondělním setkání žákovských parlamentů „Škola pro demokracii“. V žákovském parlamentu se děti učí samostatnosti a odpovědnosti zcela přirozenou cestou. Slavnostní akce v Senátu pro ně představuje nedocenitelný zážitek!

Benefiční akce pro Domácí hospic Motýl

První benefiční akce pro Domácí hospic Motýl vynesla neuvěřitelných 38 tisíc korun. Za tento výtěžek Domácí hospic Motýl pořídí oxygenátor či transfuzní pumpu. Benefice se uskutečnila v úterý v podvečer v Městském divadle v Sokolově.

Se senátní delegací v Norsku

Ve dnech 16. - 20. 11. 2015 odjela na pracovní návštěvu do Norského království delegace senátorů z Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Delegaci přijal pan velvyslanec ČR v Norsku pan JUDr. Milan Dufek, který představil město Oslo a aktivity ČR v Norském království. Program návštěvy byl velmi pestrý a náročný.

Senátoři byli nadšení

Na pozvání senátora Zdeňka Berky, který má ve svém volebním obvodu i Mariánské Lázně, se dne 14.8.2015 uskutečnilo výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR, jehož je místopředsedou, přímo v Mariánských Lázních. Cílem bylo setkat se s komunálními politiky nejen z Mariánských Lázní, ale také z přilehlých obcích a také se zástupci vzdělávacích a kulturních zařízení. Při této příležitosti se senátoři také zúčastnili zahájení Chopinova festivalu a uctili Chopinovu památku spolu s hlavními představiteli města a pořadateli festivalu.

Oslavy 70. výročí konce druhé světové války v Sokolově

Oslavy 70. výročí konce druhé světové války v Sokolově pokračovaly v sobotu 16.5. vzpomínkovými akcemi na osvobození města americkou armádou na Starém náměstí a v oddechovém parku Bohemie. Četní zájemci, mezi nimi starosta města Jan Picka, místostarostka Renata Oulehlová, senátor Zdeněk Berka a poslanec Josef Novotný, přivítali kolonu tří desítek historických vojenských vozidel a sledovali dobové bojové ukázky. Kolona zde byla k dispozici k bližší prohlídce spolu s technikou policie a hasičů.

 

Více viz fotogalerie.

Závěrečné setkání programu Comenius v Hamburku

Ve dnech 31.5.-5.6. se uskutečnilo v Hamburku poslední partnerské setkání programu Comenius, které završilo dvouletou práci žáků ze šesti středních škol z Německa, Portugalska, Španělska, Turecka, Rumunska, Estonska a Základní školy Rokycanova ze Sokolova. Během tohoto období studenti simulovali jednání Evropského parlamentu, diskutovali v politických výborech o otázkách týkajících se financí, imigrantů, zahraniční politiky Evropské unie a vzdělávání mladých Evropanů. Z každé schůzky byla vydána a odsouhlasena rezoluce zahrnující výsledky pracovních skupin. Finálním produktem je vydání očekávané Deklarace - "Declaration For A Better Europe - Young People On Their Way To European Citizenship", která byla v úterý 2. 6. předána významným evropským politikům.