Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

PF 2018

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Slavnostní setkání Sokolov - Schwandorf

Slavnostní setkání delegací měst Sokolov - Schwandorf při příležitosti 15 let od podpisu partnerské smlouvy se konalo 18.4.2015 ve Schwandorfu.

 

Foto viz fotogalerie.

Kongres Sdružení komunálních služeb v Mariánských Lázních

Dne 22.4.- 24.4.2015 navštívil senátor ing. Zdeněk Berka Kongres Sdružení komunálních služeb (SKS) v Mariánských Lázních. Na kongresu se prezentovala spousta firem z oblasti komunálních služeb se svými technologiemi, včetně strojového parku. Kongres měl skvělý ohlas mezi účastníky, kterých se zúčastnilo téměř 200.

Více ve fotogalerii.

Sokolovský deník: Premiér Sobotka navštíví Sokolov

V úterý 21. dubna navštíví Sokolov předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka. Spolu s představiteli Karlovarského kraje se od 15 hodin na městském úřadu setká s představiteli města a senátorem Zdeňkem Berkou. Následovat bude návštěva těžařské společnosti Sokolovská uhelná. Tématem jednání budou diskutované průmyslové zóny, podpora investorů a zaměstnanosti.

Rovné příležitosti ve vzdělávání v České republice

Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s velvyslanectvími Norského království, Švédska a Dánska uspořádala v pátek 17. dubna kulatý stůl “Rovné příležitosti ve vzdělávání v České republice”. Kulatého stolu se účastnili Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norského království, Christian Hoppe, velvyslanec Dánska, ing. Zdeněk Berka, místopředseda senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv, Kateřina Valachová, náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra školství, Christian Devos z Open Society Justice Initiative, Jana Straková z Univerzity Karlovy v Praze,  a více než 50 dalších zástupců státních institucí a neziskových organizací.

 

Návštěva zastupitelstva v Chodově

2.4.2015Hned první týden v dubnu navštívil pan senátor jednání zastupitelstva města Chodova. Na tuto návštěvu se pan senátor obzvášť těšil, neboť v tomto městě strávil dětství a má tam ještě mnoho přátel. Jednání vedl pan starosta Patrik Pizinger a v diskuzi musel nejvíce odpovídat na dotazy týkající se kácení stromů ve městě.file:///C:/Users/uživatel/Downloads/Zapis%20ZM_02_04_2015.pdf

Přivítání sportovců ze zimní Deaflympiády

V úterý 7. dubna přistálo v odpoledních hodinách na vojenském letišti v Praze Kbelích vládní letadlo s dvacetičlennou výpravou Českého deaflympijského týmu.

 

Návštěva zastupitelstva v Březové

30.3.2015Koncem března se zúčastnil pan senátor veřejného zasedání zastupitelstva města Březová. Pan starosta Miroslav Bouda vedl jednání s dlouholetou zkušeností a proto i vyhláška o odstranění komunálního odpadu či schválení rozpočtu města Březové na rok 2015 bylo projednáno bez připomínek.http://mu-brezova.cz/clanek/14644/2-jednani-zm-brezova-dne-30-brezna-2015.html

ČT24: Školy bez automatů na sladkosti

20.3.2015    ČT 24  str. 6  22:00 Události, komentáře - Školství  

David BOREK, moderátor -------------------- Pane Hample, vy s tím návrhem máte problém filozofický nebo jenom nianční?

 Václav HAMPL, senátor /nestr./ -------------------- To je, to je hezká otázka. Já s tím problém, s tím, s touto věcí v té novele mám vlastně jenom jeden drobný problém a to, sice to, že si myslím, že věc tohoto druhu vlastně do zákona nepatří. Ministerstvo ...

 David BOREK, moderátor -------------------- Takže filozofický problém.

 Václav HAMPL, senátor /nestr./ -------------------- Jestli to tak definujeme, ano.

 David BOREK, moderátor -------------------- Ale když tedy ne do zákona, tak do vyhlášky? Je to možné řešit, vadí vám to, že to řeší, že to řeší zákonodárci, nevadilo by vám, kdyby to řešil ministr se svými úředníky?

Důsledky demografického vývoje ve vzdělávací soustavě

Strategické materiály z oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání jsou zaměřeny zejména na zvyšování jeho kvality. Tento racionální přístup vyplývá z poznatku, že ve vyspělých zemích se kvalita, přeneseně pak investice do vzdělání, významně podílí na růstu HDP (1).

Kvalita a investice do vzdělávání s cílem sledování všech změn rozvoje nových technologií, výchova vysoce kvalifikovaných absolventů, kteří se snadno uplatní na trhu práce, by měla být důležitou vlastností vzdělávací soustavy, která si zasluhuje trvalou pozornost. Druhá otázka, která nás musí v této souvislosti rovněž zajímat je, s jakou efektivitou tato soustava pracuje, jinými slovy, zda výdaje na kvalitní funkci systému jsou hospodárně vynaložené.  V tomto směru jsou koncepční materiály nepoměrně chudší, nedávají ucelenou odpověď, ale obvykle obsahují jen některé informace, jako počty žáků jednotlivých segmentů regionálního školství, včetně prognózy budoucího vývoje, obvykle však chybí využití školských zařízení, což je poměr mezi skutečným počtem žáků a kapacitou škol, které jsou zapsány do školské sítě. Pokud bychom sledovali pouze výše zmíněné kvalitativní cíle s velkou dávkou rozmařilosti, pak není tato otázka asi příliš důležitá. Měla by však být zásadní pro zřizovatele škol, tedy obce a kraje, které náklady na provoz hradí z veřejných rozpočtů. Jaká je vlastně v tomto směru situace a proč se zřizovatelé nechovají mnohdy hospodárně, je paradox, na který se pokusím odpovědět. 

OÁZA - Tréninkové pracoviště Sokolov

OÁZA, tak se jmenuje nově otevřené tréninkové pracoviště pro mentálně znevýhodněné občany, kterým se může pochlubit město Sokolov, a které bylo slavnostně otevřeno za účasti senátora ing. Zdeňka Berky a vedení města Sokolova. Organizace – Dolmen o.p.s. byla úspěšná v získání projektu, který je určen lidem s mentálním znevýhodněním, využívajících po odstěhování z ústavní péče sociální službu chráněné bydlení. Jedná se o skupinu lidí, která je nejhůře zaměstnatelná na trhu práce a potýká se s celospolečenským odmítavým postojem.