Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

16. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018

Cyklo-běh za ČR

Veřejná přednáška „Kvantová mechanika a fyzika pevných látek“

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Setkání senátorek a senátorů s občany

Setkání senátorek a senátorů s občany se bude konat v sobotu 8. září 2018 od 14 hodin ve Valdštejnské zahradě.1 | 2

Škola pro demokracii

Vážený pane Berko,

ráda bych Vám poděkovala za Vaši účast na pondělním setkání žákovských parlamentů „Škola pro demokracii“. V žákovském parlamentu se děti učí samostatnosti a odpovědnosti zcela přirozenou cestou. Slavnostní akce v Senátu pro ně představuje nedocenitelný zážitek!

Benefiční akce pro Domácí hospic Motýl

První benefiční akce pro Domácí hospic Motýl vynesla neuvěřitelných 38 tisíc korun. Za tento výtěžek Domácí hospic Motýl pořídí oxygenátor či transfuzní pumpu. Benefice se uskutečnila v úterý v podvečer v Městském divadle v Sokolově.

Se senátní delegací v Norsku

Ve dnech 16. - 20. 11. 2015 odjela na pracovní návštěvu do Norského království delegace senátorů z Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Delegaci přijal pan velvyslanec ČR v Norsku pan JUDr. Milan Dufek, který představil město Oslo a aktivity ČR v Norském království. Program návštěvy byl velmi pestrý a náročný.

Senátoři byli nadšení

Na pozvání senátora Zdeňka Berky, který má ve svém volebním obvodu i Mariánské Lázně, se dne 14.8.2015 uskutečnilo výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR, jehož je místopředsedou, přímo v Mariánských Lázních. Cílem bylo setkat se s komunálními politiky nejen z Mariánských Lázní, ale také z přilehlých obcích a také se zástupci vzdělávacích a kulturních zařízení. Při této příležitosti se senátoři také zúčastnili zahájení Chopinova festivalu a uctili Chopinovu památku spolu s hlavními představiteli města a pořadateli festivalu.

Oslavy 70. výročí konce druhé světové války v Sokolově

Oslavy 70. výročí konce druhé světové války v Sokolově pokračovaly v sobotu 16.5. vzpomínkovými akcemi na osvobození města americkou armádou na Starém náměstí a v oddechovém parku Bohemie. Četní zájemci, mezi nimi starosta města Jan Picka, místostarostka Renata Oulehlová, senátor Zdeněk Berka a poslanec Josef Novotný, přivítali kolonu tří desítek historických vojenských vozidel a sledovali dobové bojové ukázky. Kolona zde byla k dispozici k bližší prohlídce spolu s technikou policie a hasičů.

 

Více viz fotogalerie.

Závěrečné setkání programu Comenius v Hamburku

Ve dnech 31.5.-5.6. se uskutečnilo v Hamburku poslední partnerské setkání programu Comenius, které završilo dvouletou práci žáků ze šesti středních škol z Německa, Portugalska, Španělska, Turecka, Rumunska, Estonska a Základní školy Rokycanova ze Sokolova. Během tohoto období studenti simulovali jednání Evropského parlamentu, diskutovali v politických výborech o otázkách týkajících se financí, imigrantů, zahraniční politiky Evropské unie a vzdělávání mladých Evropanů. Z každé schůzky byla vydána a odsouhlasena rezoluce zahrnující výsledky pracovních skupin. Finálním produktem je vydání očekávané Deklarace - "Declaration For A Better Europe - Young People On Their Way To European Citizenship", která byla v úterý 2. 6. předána významným evropským politikům.

Slavnostní setkání Sokolov - Schwandorf

Slavnostní setkání delegací měst Sokolov - Schwandorf při příležitosti 15 let od podpisu partnerské smlouvy se konalo 18.4.2015 ve Schwandorfu.

 

Foto viz fotogalerie.

Kongres Sdružení komunálních služeb v Mariánských Lázních

Dne 22.4.- 24.4.2015 navštívil senátor ing. Zdeněk Berka Kongres Sdružení komunálních služeb (SKS) v Mariánských Lázních. Na kongresu se prezentovala spousta firem z oblasti komunálních služeb se svými technologiemi, včetně strojového parku. Kongres měl skvělý ohlas mezi účastníky, kterých se zúčastnilo téměř 200.

Více ve fotogalerii.

Sokolovský deník: Premiér Sobotka navštíví Sokolov

V úterý 21. dubna navštíví Sokolov předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka. Spolu s představiteli Karlovarského kraje se od 15 hodin na městském úřadu setká s představiteli města a senátorem Zdeňkem Berkou. Následovat bude návštěva těžařské společnosti Sokolovská uhelná. Tématem jednání budou diskutované průmyslové zóny, podpora investorů a zaměstnanosti.

Rovné příležitosti ve vzdělávání v České republice

Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s velvyslanectvími Norského království, Švédska a Dánska uspořádala v pátek 17. dubna kulatý stůl “Rovné příležitosti ve vzdělávání v České republice”. Kulatého stolu se účastnili Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norského království, Christian Hoppe, velvyslanec Dánska, ing. Zdeněk Berka, místopředseda senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv, Kateřina Valachová, náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra školství, Christian Devos z Open Society Justice Initiative, Jana Straková z Univerzity Karlovy v Praze,  a více než 50 dalších zástupců státních institucí a neziskových organizací.