Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Komunální volby 2014

Ve volbách do obecních zastupitelstev se používá volební systém listinného poměrného zastoupení. Každý volič disponuje počtem hlasů, který je rovný počtu volených členů zastupitelstva (v případě Sokolova je to 27 hlasů). Ne všichni voliči o tom ale ví a často své hlasy nevyužívají. Voliči budou mít tři možnosti, jakým způsobem hlasovat.

1. Vyberou si jednu kandidátku a té dají všechny své hlasy.

2. Vyberou si jednu kandidátku a doplní ji o kandidáty z jiných kandidátek.

3. Nevyberou si žádnou celou kandidátku, ale své hlasy přidělí jednotlivým kandidátům z libovolného počtu kandidátních listin. (Počet takto vybraných kandidátů ale nesmí překročit počet rozdělovaných mandátů, jinak se hlasovací lístek stává neplatným).

Rozhovor pro Parlamentní listy II 2014

Ve prospěch práce senátora již nechcete obhajovat mandát starosty a ucházet se chcete už jen o mandát člena zastupitelstva, případně i o zvolení do městské rady. Budete odcházet s čistým štítem nebo víte o nějakém problému, který je třeba vyřešit, ale do konce volebního období to již nestihnete?

Ano, je to tak, v letošních komunálních volbách mám ambici stát se členem Zastupitelstva města Sokolov a případně být zvolen do rady města. Výsledek není tak jednoznačný, jsem až na 13. místě kandidátky, protože místní organizace upřednostnila v první desítce mladší kandidáty, kteří jsou dle většinového názoru členské základny perspektivnější. Jestli tomu tak je, ukáže až samotný výsledek voleb. Nicméně dosažené výsledky za volební období jsou dle mého názoru vynikající, takže předpokládám velký podíl preferenčních hlasů, abych mohl být členem zastupitelstva zvolen. Město získalo na dotacích stovky milionů korun, přičemž velká část realizací těchto projektů právě probíhá s termínem dokončení v příštím roce, tedy v novém volebním období. To, co zbývá dořešit, je můj volební slib, tedy vymístění současné knihovny ze sokolovského zámku (kde je knihovna v pronájmu), aby tak mohla vzniknout nová prohlídková trasa. Město získalo od Karlovarského kraje výborně situovanou budovu na Starém náměstí a v současné době se zpracovává studie na využití této budovy jako nové knihovny. Předpokládám, že k realizaci by mohlo dojít  v příštím roce.  

Schváleno!

 Voliči mají právo se dozvědět, co pro ně a pro naši zemi nová vláda od 29. ledna, kdy byla jmenována, udělala. Proto se sociální demokracie rozhodla realizovat na přelomu srpna a září informační kampaň "Dáváme vládě sociální rozměr", zaměřenou na pět hlavních oblastí, v nichž se nové vládě povedlo dosáhnout zásadních změn. Zaměřujeme se na ty body vládního programu, které byly i součástí volebního programu ČSSD. 

 

Vedoucí odborů Městského úřadu Sokolov v Senátu

Další, velmi významnou návštěvu v Senátu, kterou přijal pan senátor Berka, byli vedoucí odborů Městského úřadu Sokolov v čele s tajemnicí úřadu Mgr. Miroslavou Kurcovou. Úředníci úřadu si prohlédli Valdštejnský i Kolovratský palác, Valdštejnskou zahradu a poté je pan senátor seznámil s historií Senátu a procesem schvalování zákonů. Návštěvu Senátu ukončili hosté obědem v senátní jídelně a poté procházkou po Staré Praze.

Kterak občan Josef Sokolovský jednoho dne potkal své město a jeho vedení a pustil se s nimi do rozhovoru…

Moje milé město. Víš, že už řadu let jdeme tím naším životem spolu a já Tě mám opravdu rád. Vyrostl jsem tu a vidím, jak se Tvoje tvář za poslední dobu hodně změnila, jak jsi zkrásnělo a zatraktivnilo. Stále je však co vylepšovat a opravovat, co si budeme povídat. A to stojí peníze, čas, námahu. Mám všetečnou otázku na Tebe, tedy spíš na Tvoje vedení – kde na to prosím vás stále berete, pánové?

Z prostého rozpočtu by to samozřejmě ani zdaleka tak dobře nešlo. Už dlouhodobě jsme velmi úspěšní v naší snaze získat co nejvíce prostředků z jiných zdrojů. Nejinak je to i v posledních čtyřech letech. Podařilo se nám získat stovky milionů korun z různých dotačních titulů a můžeme neskromně tvrdit, že není mnoho podobně velkých měst v naší republice, které by byly stejně úspěšné. Je to samozřejmě obrovské množství práce pro naše úředníky, pro které v tomto směru určitě neplatí pouze osmihodinová pracovní doba, navíc práce stresující, protože zpracovat to obrovské množství byrokracie včas a bez chyb je v podstatě nemožné. Ale i radní se v poslední době musí scházet prakticky každý týden a řešit nenadálé situace.  

Ministryně Michaela Marksová do Sokolova zavítala na pozvání senátora a starosty Ing. Zdeňka Berky

Ministryně Michaela Marksová do Sokolova zavítala na pozvání senátora a starosty Ing. Zdeňka Berky. V pondělí navštívila Azylový dům v Sokolově. Jelikož v zařízení bydlí s dospělými klienty také děti, byli to právě nejmenší caparti, kdo ministryni zarecitoval a podal moučník. Dětský uvítací výbor totiž dokázal v jediném okamžiku vykouzlit úsměv na tvářích všech dospěláků a navodit tím pohodovou atmosféru, která panovala po celou dobu návštěvy.   

  

Červen – předzvěst blížících se prázdnin

Kromě toho, že měsíc červen je předzvěstí blížících se prázdnin, stalo se už pravidlem, že právě tato doba je bohatá na kulturní, sportovní či společenské dění. Je tomu tak proto, že o prázdninách se město vyprázdní a návštěvnost pořádaných akcí by byla výrazně menší. Na jaké akce se můžeme společně s našimi dětmi těšit, to je podrobněji rozvedeno v dalších příspěvcích. Připomenu jen, že stěžejní akcí je „Sokolov v teniskách“, jehož součástí je dětská Školympiáda a poprvé letos nově Sokolovský čtvrtmaraton za účasti ministra školství Chládka. Na závěr akce uvidíte oblíbený festival ohňostrojů, který bude zakončením týdne sportu.

Studenti Karlovy Univerzity v Senátu

Tak jako již několikrát, i letos přijal senátor ing. Zdeněk Berka vysokoškoláky. Tentokrát to byli zahraniční studenti Karlovy Univerzity, konkrétně z Chorvatska, Slovinska, Litvi a Albánie. Studenti si prohlédli Valdštejnský palác a zahradu a poté je pan senátor v anglickém jazyce seznámil s historií Senátu a procesem schvalování zákonů.

Charitativní fotbalové utkání

Vážení sportovní přátelé,

dovolte mi, abych Vás pozval na charitativní fotbalové utkání známých českých osobností a lékařů, které se uskuteční v sobotu 24. 5. 2014 na stadion Baníku Sokolov. Charitativní sportovní událost začne ve 13:00 hodin zápasem zástupců města Sokolova a Staré Gardy FK Baník Sokolov. Real TOP Praha a lékaři hrají od 14:15 hodin. Akce se koná pod mou záštitou senátora a starosty města Sokolov Ing. Zdeňka Berky. Startovné, které jsem uhradil pro Real Top Praha bude předán po skončení zápasu na charitativní účel organizace Pomoc v nouzi.

Těšíme se na Vaši návštěvu a vyjádření podpory dobrého skutku po vzoru motta Top Real Praha "Snažíme se pomoci tam, kde je potřeba".

 Plakát najdete ve fotogalerii.

Květnový senátorský rozhovor pro Sokolovský Patriot

Informace, že ve volbách do Senátu v říjnu 2012 byl za  obvod č. 2 zvolen sokolovský starosta ing. Zdeněk Berka je  známá. Méně známá už je jeho zdejší konkrétní  činnost.  Lze tedy především  předeslat, že  v Senátu zastává    funkci  ověřovatele a byl rovněž nově  zvolen  místopředsedou  VVVKLP -  Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,  lidská práva a petice. Ale poněkud více informací  řekne  čtenářům   náš  rozhovor.