Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

16. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018

Cyklo-běh za ČR

Veřejná přednáška „Kvantová mechanika a fyzika pevných látek“

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Setkání senátorek a senátorů s občany

Setkání senátorek a senátorů s občany se bude konat v sobotu 8. září 2018 od 14 hodin ve Valdštejnské zahradě.1 | 2

Návštěva zastupitelstva v Chodově

2.4.2015Hned první týden v dubnu navštívil pan senátor jednání zastupitelstva města Chodova. Na tuto návštěvu se pan senátor obzvášť těšil, neboť v tomto městě strávil dětství a má tam ještě mnoho přátel. Jednání vedl pan starosta Patrik Pizinger a v diskuzi musel nejvíce odpovídat na dotazy týkající se kácení stromů ve městě.file:///C:/Users/uživatel/Downloads/Zapis%20ZM_02_04_2015.pdf

Přivítání sportovců ze zimní Deaflympiády

V úterý 7. dubna přistálo v odpoledních hodinách na vojenském letišti v Praze Kbelích vládní letadlo s dvacetičlennou výpravou Českého deaflympijského týmu.

 

Návštěva zastupitelstva v Březové

30.3.2015Koncem března se zúčastnil pan senátor veřejného zasedání zastupitelstva města Březová. Pan starosta Miroslav Bouda vedl jednání s dlouholetou zkušeností a proto i vyhláška o odstranění komunálního odpadu či schválení rozpočtu města Březové na rok 2015 bylo projednáno bez připomínek.http://mu-brezova.cz/clanek/14644/2-jednani-zm-brezova-dne-30-brezna-2015.html

ČT24: Školy bez automatů na sladkosti

20.3.2015    ČT 24  str. 6  22:00 Události, komentáře - Školství  

David BOREK, moderátor -------------------- Pane Hample, vy s tím návrhem máte problém filozofický nebo jenom nianční?

 Václav HAMPL, senátor /nestr./ -------------------- To je, to je hezká otázka. Já s tím problém, s tím, s touto věcí v té novele mám vlastně jenom jeden drobný problém a to, sice to, že si myslím, že věc tohoto druhu vlastně do zákona nepatří. Ministerstvo ...

 David BOREK, moderátor -------------------- Takže filozofický problém.

 Václav HAMPL, senátor /nestr./ -------------------- Jestli to tak definujeme, ano.

 David BOREK, moderátor -------------------- Ale když tedy ne do zákona, tak do vyhlášky? Je to možné řešit, vadí vám to, že to řeší, že to řeší zákonodárci, nevadilo by vám, kdyby to řešil ministr se svými úředníky?

Důsledky demografického vývoje ve vzdělávací soustavě

Strategické materiály z oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání jsou zaměřeny zejména na zvyšování jeho kvality. Tento racionální přístup vyplývá z poznatku, že ve vyspělých zemích se kvalita, přeneseně pak investice do vzdělání, významně podílí na růstu HDP (1).

Kvalita a investice do vzdělávání s cílem sledování všech změn rozvoje nových technologií, výchova vysoce kvalifikovaných absolventů, kteří se snadno uplatní na trhu práce, by měla být důležitou vlastností vzdělávací soustavy, která si zasluhuje trvalou pozornost. Druhá otázka, která nás musí v této souvislosti rovněž zajímat je, s jakou efektivitou tato soustava pracuje, jinými slovy, zda výdaje na kvalitní funkci systému jsou hospodárně vynaložené.  V tomto směru jsou koncepční materiály nepoměrně chudší, nedávají ucelenou odpověď, ale obvykle obsahují jen některé informace, jako počty žáků jednotlivých segmentů regionálního školství, včetně prognózy budoucího vývoje, obvykle však chybí využití školských zařízení, což je poměr mezi skutečným počtem žáků a kapacitou škol, které jsou zapsány do školské sítě. Pokud bychom sledovali pouze výše zmíněné kvalitativní cíle s velkou dávkou rozmařilosti, pak není tato otázka asi příliš důležitá. Měla by však být zásadní pro zřizovatele škol, tedy obce a kraje, které náklady na provoz hradí z veřejných rozpočtů. Jaká je vlastně v tomto směru situace a proč se zřizovatelé nechovají mnohdy hospodárně, je paradox, na který se pokusím odpovědět. 

OÁZA - Tréninkové pracoviště Sokolov

OÁZA, tak se jmenuje nově otevřené tréninkové pracoviště pro mentálně znevýhodněné občany, kterým se může pochlubit město Sokolov, a které bylo slavnostně otevřeno za účasti senátora ing. Zdeňka Berky a vedení města Sokolova. Organizace – Dolmen o.p.s. byla úspěšná v získání projektu, který je určen lidem s mentálním znevýhodněním, využívajících po odstěhování z ústavní péče sociální službu chráněné bydlení. Jedná se o skupinu lidí, která je nejhůře zaměstnatelná na trhu práce a potýká se s celospolečenským odmítavým postojem.

 

Návštěva zastupitelstva v Mariánských Lázních

10. 2. 2015

V rámci plnění svého povolebního slibu o návštěvách obcí ve volebním okrsku navštívil pan senátor Berka zasedání zastupitelstva města Mariánské Lázně. Pan starosta Ing. arch. Vojtěch Franta vedl první jednání, které probíhalo on-line. Zastupitelé projednali mnoho bodů týkajících se života města, viz: http://www.muml.cz/data/iUsneseni/soubory/ZM/z2015-5.pdf.

Pan senátor slíbil pomoc při projednání lékařské péče v ML na krajské úrovni. Na závěr návštěvy byl pan senátor pozván na zahájení Kongresu Sdružení komunálních služeb, který se bude konat v dubnu.

 

Pro časopis Senát - Volební obvod (č. 2) – okres Sokolov, jihovýchodní část okresu Cheb a jižní část okresu Karlovy Vary.

Vážení čtenáři,

rád bych Vám představil volební obvod č. 2, který od podzimu 2012 zastupuji, a který je tvořen dvěma rozdílnými regiony. Jednak je to průmyslové Sokolovsko s dominující povrchovou těžbou hnědého uhlí a průmyslem chemickým a strojírenským a jednak část Mariánskolázeňska, kde je významnou měrou zastoupeno lázeňství a zemědělství. Společným znakem těchto regionů je poválečná historie, kdy došlo k velké migraci a takřka úplné výměně převážně německého obyvatelstva. V důsledku toho byla řada obcí zcela vysídlena a následně postupně zanikla, přičemž tento proces byl na Sokolovsku ještě umocněn rozvíjející se těžbou uhlí a následkem toho zániku obcí, které této těžbě musely ustoupit.

Co se sociální demokracii podařilo v roce 2014 úspěšně prosadit?

Po dlouhých sedmi letech v opozici se ČSSD po té, co zvítězila ve volbách do Poslanecké sněmovny, podařilo na začátku roku 2014 znovu převzít vládní odpovědnost jako nejsilnější politické straně v rámci nové české koaliční vlády. Co všechno se nám během února až prosince tedy podařilo ve vládě ve prospěch občanů a naší země prosadit? Pokusil jsem se vybrat nejpodstatnější programové věci, které už zároveň získaly podobu schválených zákonů či vládních rozhodnutí.

Senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice navštívil krajany v Chicagu

U příležitosti oslav vzniku Československé republiky navštívil senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ve dnech 25.10. – 3.11. 2014 Chicago, kde žije početná komunita našich krajanů. Hlavním cílem cesty bylo setkání s členy krajanských spolků a dále se zástupci univerzit, středních škol  a výzkumných institucí majících partnerství v České republice. Je velmi pozitivní, že naši krajané žijí v rámci svých spolků velmi bohatým kulturním a společenským životem, včetně vzdělávání svých dětí v mateřském jazyce. Tuto aktivitu je žádoucí z české strany více podpořit, aby tak mohli být uspokojeni všichni zájemci zachovávající si tradiční kulturní zvyky v rámci spolků v zahraničí. Během návštěvy jsme navštívili Český a slovenský hřbitov, ale také národní muzeum a knihovnu v sousedním státě Iowa ve  městě Cedar Rapids a byli jsme velmi překvapeni výstavností budovy muzea i bohatými sbírkami.Celkově lze cestu hodnotit jako velmi přínosnou z hlediska poznání situace života našich krajanů v USA. Finanční podpora aktivit krajanů je v porovnání např. s Rakouskem nebo Polskem velmi malá a bylo by vhodné ji navýšit i z toho důvodu, aby zejména mladí krajané cítili vazbu na mateřskou zemi a v budoucnu prosazovali na svých profesních pozicích i zájmy ČR.