Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

PF 2018

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Vedoucí odborů Městského úřadu Sokolov v Senátu

Další, velmi významnou návštěvu v Senátu, kterou přijal pan senátor Berka, byli vedoucí odborů Městského úřadu Sokolov v čele s tajemnicí úřadu Mgr. Miroslavou Kurcovou. Úředníci úřadu si prohlédli Valdštejnský i Kolovratský palác, Valdštejnskou zahradu a poté je pan senátor seznámil s historií Senátu a procesem schvalování zákonů. Návštěvu Senátu ukončili hosté obědem v senátní jídelně a poté procházkou po Staré Praze.

Kterak občan Josef Sokolovský jednoho dne potkal své město a jeho vedení a pustil se s nimi do rozhovoru…

Moje milé město. Víš, že už řadu let jdeme tím naším životem spolu a já Tě mám opravdu rád. Vyrostl jsem tu a vidím, jak se Tvoje tvář za poslední dobu hodně změnila, jak jsi zkrásnělo a zatraktivnilo. Stále je však co vylepšovat a opravovat, co si budeme povídat. A to stojí peníze, čas, námahu. Mám všetečnou otázku na Tebe, tedy spíš na Tvoje vedení – kde na to prosím vás stále berete, pánové?

Z prostého rozpočtu by to samozřejmě ani zdaleka tak dobře nešlo. Už dlouhodobě jsme velmi úspěšní v naší snaze získat co nejvíce prostředků z jiných zdrojů. Nejinak je to i v posledních čtyřech letech. Podařilo se nám získat stovky milionů korun z různých dotačních titulů a můžeme neskromně tvrdit, že není mnoho podobně velkých měst v naší republice, které by byly stejně úspěšné. Je to samozřejmě obrovské množství práce pro naše úředníky, pro které v tomto směru určitě neplatí pouze osmihodinová pracovní doba, navíc práce stresující, protože zpracovat to obrovské množství byrokracie včas a bez chyb je v podstatě nemožné. Ale i radní se v poslední době musí scházet prakticky každý týden a řešit nenadálé situace.  

Ministryně Michaela Marksová do Sokolova zavítala na pozvání senátora a starosty Ing. Zdeňka Berky

Ministryně Michaela Marksová do Sokolova zavítala na pozvání senátora a starosty Ing. Zdeňka Berky. V pondělí navštívila Azylový dům v Sokolově. Jelikož v zařízení bydlí s dospělými klienty také děti, byli to právě nejmenší caparti, kdo ministryni zarecitoval a podal moučník. Dětský uvítací výbor totiž dokázal v jediném okamžiku vykouzlit úsměv na tvářích všech dospěláků a navodit tím pohodovou atmosféru, která panovala po celou dobu návštěvy.   

  

Červen – předzvěst blížících se prázdnin

Kromě toho, že měsíc červen je předzvěstí blížících se prázdnin, stalo se už pravidlem, že právě tato doba je bohatá na kulturní, sportovní či společenské dění. Je tomu tak proto, že o prázdninách se město vyprázdní a návštěvnost pořádaných akcí by byla výrazně menší. Na jaké akce se můžeme společně s našimi dětmi těšit, to je podrobněji rozvedeno v dalších příspěvcích. Připomenu jen, že stěžejní akcí je „Sokolov v teniskách“, jehož součástí je dětská Školympiáda a poprvé letos nově Sokolovský čtvrtmaraton za účasti ministra školství Chládka. Na závěr akce uvidíte oblíbený festival ohňostrojů, který bude zakončením týdne sportu.

Studenti Karlovy Univerzity v Senátu

Tak jako již několikrát, i letos přijal senátor ing. Zdeněk Berka vysokoškoláky. Tentokrát to byli zahraniční studenti Karlovy Univerzity, konkrétně z Chorvatska, Slovinska, Litvi a Albánie. Studenti si prohlédli Valdštejnský palác a zahradu a poté je pan senátor v anglickém jazyce seznámil s historií Senátu a procesem schvalování zákonů.

Charitativní fotbalové utkání

Vážení sportovní přátelé,

dovolte mi, abych Vás pozval na charitativní fotbalové utkání známých českých osobností a lékařů, které se uskuteční v sobotu 24. 5. 2014 na stadion Baníku Sokolov. Charitativní sportovní událost začne ve 13:00 hodin zápasem zástupců města Sokolova a Staré Gardy FK Baník Sokolov. Real TOP Praha a lékaři hrají od 14:15 hodin. Akce se koná pod mou záštitou senátora a starosty města Sokolov Ing. Zdeňka Berky. Startovné, které jsem uhradil pro Real Top Praha bude předán po skončení zápasu na charitativní účel organizace Pomoc v nouzi.

Těšíme se na Vaši návštěvu a vyjádření podpory dobrého skutku po vzoru motta Top Real Praha "Snažíme se pomoci tam, kde je potřeba".

 Plakát najdete ve fotogalerii.

Květnový senátorský rozhovor pro Sokolovský Patriot

Informace, že ve volbách do Senátu v říjnu 2012 byl za  obvod č. 2 zvolen sokolovský starosta ing. Zdeněk Berka je  známá. Méně známá už je jeho zdejší konkrétní  činnost.  Lze tedy především  předeslat, že  v Senátu zastává    funkci  ověřovatele a byl rovněž nově  zvolen  místopředsedou  VVVKLP -  Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,  lidská práva a petice. Ale poněkud více informací  řekne  čtenářům   náš  rozhovor.

Osobnost města

Stalo se již tradicí, že město Sokolov na základě ankety oceňuje ty občany, kteří v roce minulém úspěšně reprezentovali město při svých volnočasových aktivitách v oblasti sportu, kultury a vzdělávání. Kritériem při nominaci tří osobností na základě ankety v dané oblasti jsou dosažené výsledky na národní a mezinárodní úrovni. Zvláštní kategorií je vyhlášení osobnosti, která svou dlouhodobou aktivitou nebo celoživotní prací byla významným přínosem pro život města. Porotou, která vybírá nominované a oceněné je rada města.

Rozhovor pro Parlamentní listy 2014

1/ Nový ministr zdravotnictví Němeček představil před několika dny jím návrhové změny v českém lázeňství a již v dubnu by měl být účinný nový indikační seznam. Domníváte se, že navržená opatření budou dostatečná a pomohou vyřešit krizi, do níž se české lázeňství dostalo? Nebo byste uvítal i některé další?V loňském roce jsem v Senátu vyslechl bouřlivou diskusi v rámci projednávání petice „Za zachování českého lázeňství“.

Ztotožňuji se s názorem, že katastrofální stav lázeňství je z velké části důsledkem indikačního seznamu úhradové péče platného od roku 2012. Jeho změna a prodloužení pobytu z 21 na 28dní určitě pomůže, ale nebude to optimální stav. V marketingu se v těchto souvislostech často uvádí Paretovo pravidlo, které říká, že 20% příčin má 80 % následků. Dle mého názoru novým indikativním seznamem bude zřejmě odstraněna většina negativních následků, ale je tam stále hodně příčin, které lázeňství ovlivňují. Jinými slovy, chce to analýzu a koncepci rozvoje českého lázeňství, která by se dlouhodobě realizovala.  

Úvaha o politice v aprílu

Asi před osmi roky jsem napsal do tisku příspěvek s názvem „Jaké vlastnosti by měl mít ideální český politik“. Vycházel jsem přitom z poznatků klasika české politologie, které jsou geniálním způsobem popsány v jeho nesmrtelném díle „Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona“.  V těchto dřevních dobách české politiky byla základním znakem úspěšnosti tělesná hmotnost. Bylo zjištěno, že právě tato vlastnost největší měrou ovlivňuje  volební preference. Průzkum a prognóza volebních preferencí strany byly tedy velmi jednoduché. V ústředí politických stran měli váhu, kde politiky pravidelně vážili a pokud jejich hmotnost rostla, mohli si být takřka jisti růstem volebních preferencí. Pozorný čtenář výše zmíněného díla zaznamená příklad extrémně úspěšného a tedy extrémně tlustého politika, který byl po smrti vycpán a vystaven v sekretariátu strany jako vzor úspěšnosti.