Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Osobnost města

Stalo se již tradicí, že město Sokolov na základě ankety oceňuje ty občany, kteří v roce minulém úspěšně reprezentovali město při svých volnočasových aktivitách v oblasti sportu, kultury a vzdělávání. Kritériem při nominaci tří osobností na základě ankety v dané oblasti jsou dosažené výsledky na národní a mezinárodní úrovni. Zvláštní kategorií je vyhlášení osobnosti, která svou dlouhodobou aktivitou nebo celoživotní prací byla významným přínosem pro život města. Porotou, která vybírá nominované a oceněné je rada města.

Rozhovor pro Parlamentní listy 2014

1/ Nový ministr zdravotnictví Němeček představil před několika dny jím návrhové změny v českém lázeňství a již v dubnu by měl být účinný nový indikační seznam. Domníváte se, že navržená opatření budou dostatečná a pomohou vyřešit krizi, do níž se české lázeňství dostalo? Nebo byste uvítal i některé další?V loňském roce jsem v Senátu vyslechl bouřlivou diskusi v rámci projednávání petice „Za zachování českého lázeňství“.

Ztotožňuji se s názorem, že katastrofální stav lázeňství je z velké části důsledkem indikačního seznamu úhradové péče platného od roku 2012. Jeho změna a prodloužení pobytu z 21 na 28dní určitě pomůže, ale nebude to optimální stav. V marketingu se v těchto souvislostech často uvádí Paretovo pravidlo, které říká, že 20% příčin má 80 % následků. Dle mého názoru novým indikativním seznamem bude zřejmě odstraněna většina negativních následků, ale je tam stále hodně příčin, které lázeňství ovlivňují. Jinými slovy, chce to analýzu a koncepci rozvoje českého lázeňství, která by se dlouhodobě realizovala.  

Úvaha o politice v aprílu

Asi před osmi roky jsem napsal do tisku příspěvek s názvem „Jaké vlastnosti by měl mít ideální český politik“. Vycházel jsem přitom z poznatků klasika české politologie, které jsou geniálním způsobem popsány v jeho nesmrtelném díle „Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona“.  V těchto dřevních dobách české politiky byla základním znakem úspěšnosti tělesná hmotnost. Bylo zjištěno, že právě tato vlastnost největší měrou ovlivňuje  volební preference. Průzkum a prognóza volebních preferencí strany byly tedy velmi jednoduché. V ústředí politických stran měli váhu, kde politiky pravidelně vážili a pokud jejich hmotnost rostla, mohli si být takřka jisti růstem volebních preferencí. Pozorný čtenář výše zmíněného díla zaznamená příklad extrémně úspěšného a tedy extrémně tlustého politika, který byl po smrti vycpán a vystaven v sekretariátu strany jako vzor úspěšnosti.

Duben je měsíc aprílových žertíků

Duben je měsíc aprílových žertíků a v této souvislosti mne napadá několik témat. Vždy však inspirace vychází z nějaké osoby, a protože je před komunálními volbami, není asi vhodná doba takové téma rozvíjet. Přesto si dovolím v novém článku v rámci aprílu krátkou úvahu o politice.

Ale teď již vážně, co čeká naše město.

Návštěva ministra školství v Sokolově

Podle ministra školství Marcela Chládka, který v doprovodu svých náměstků a hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného navštívil Sokolov, mají zdejší školy lepší vybavení než školy v Praze. Ocenil také dobré využití kapacity sokolovských základních škol, která je po loňském slučování na úrovni 79 procent, i škol mateřských, která je 99,86 procent. Starosta Zdeněk Berka s místostarosty ministra na radnici informovali, že od nastávajícího školního roku jsou sokolovské mateřské školy připraveny přijímat i děti od 2 let věku. 

Vyhlášení regionální vítězky Žena regionu

V minulém týdnu proběhlo v sokolovské senátorské kanceláři vyhodnocení regionální vítězky celostátní soutěže Žena regionu, nad kterým převzal záštitu ve svém volebním obvodu senátor ing. Zdeněk Berka. Regionální vítězkou našeho kraje se stala MVDr.Václava Molcarová (více na http://www.zenaregionu.cz/zena/71/). Absolutní vítězka Žena regionu 2013 bude vyhlášena dne 27. března 2014 na slavnostním galavečeru, jenž se uskuteční v historických prostorách hotelu The Augustine v Praze za účasti předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha, zástupců podporovatelů soutěže a veřejnoprávní České televize.

 

Nová hřiště pro občany města aneb ve zdravém těle zdravý duch.

Jak známo v měsíci březnu přichází jaro a po zimních radovánkách, které jsme si však letos vůbec neužili, je čas, abychom zahájili nějakou tělesnou aktivitu a to jak pro naše zdraví, tak celkovou pohodu a radost. V tomto čase je ideální cyklistika i pěší výlety po okolí, ve městě samotném je v současné době možno využít zejména stávající hřiště pro naše děti, ale pro dospělé a seniory v bezprostřední blízkosti bytových domů jsou však možnosti omezené. Co tedy chystá radnice nového pro své občany v tomto směru?

Podporujeme studenty ve výuce politicky korektního jednání v rámci projektu Municipalita

Cílem projektu s názvem MUNICIPALITA III, který proběhne ve dnech 14. – 21. 2. 2014, je přiblížit středoškolským studentům reálné fungování městského zastupitelstva včetně všech procedurálních postupů.Průběh projektu je rozdělen na dvě fáze.Hlavním úkolem studentů v první přípravné fázi je vytvořit jednotlivé návrhy na usnesení a rozdělit se dle nich do přibližně stejných politických bloků. Zcela záměrně nebude možné odsouhlasit všechny návrhy a studenti se budou muset mezi sebou domluvit, které návrhy uspějí. 

Petice: Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - KV - Cheb

Dopravní dostupnost Karlovarska je jedna z nejhorších v České republice. Karlovarský kraj jako jediný nemá přímé železniční spojení s hlavním městem a jako jeden z mála nemá ani dálniční propojení s metropolí. Špatná dopravní dostupnost patří mezi hlavní příčiny hlubokého hospodářského zaostávání regionu za ostatními kraji České republiky.

K návštěvě prezidenta republiky v Sokolově

Ve dnech 13. až 15. 1. 2013 navštívil prezident Miloš Zeman Karlovarský kraj a v rámci této návštěvy byl i u nás v Sokolově. Nejprve byl uvítán na radnici, poté poobědval ve firmě Krufin a v odpoledních hodinách se setkal s občany v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského. Na těchto shromážděních byl prezident seznámen se situací ve městě a v regionu, a to jak s dosavadním rozvojem a plány do budoucnosti, tak i s problémy, které město již nyní ohrožují, což je zejména problém vzrůstající nezaměstnanosti.