Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil Sokolov

Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil v úterý 14.1. odpoledne Sokolov. V doprovodu starosty Sokolova Zdeňka Berky a hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného si prohlédl provozy firmy Krufin zaměstnávající zdravotně postižené lidi. V zasedací síni radnice se krátce setkal s dalšími představiteli města a místních firem. Jménem občanů Sokolova dostal od starosty dárek v podobě knihy o městě a sklenic, podepsal se do kroniky města a upevnil prezidentskou stuhu na městský prapor. Pochválil bohatou sokolovskou zeleň s tím, že "tu má kde objímat stromy". 

 

Program Comenius

V rámci programu Comenius – partnerství škol, navštívila skupina zahraničních studentů a učitelů na pozvání senátora Zdeňka Berky Valdštejnský palác v Praze. Prohlídka úzce souvisela s tématem projektu - „Deklarace za lepší Evropu – mladí lidé na své cestě za euroobčanstvím“.

Jsme v polovině volebního období

Jak název mého příspěvku napovídá, nacházíme se v polovině volebního období, které skončí na podzim roku 2014. Na první pohled se dva roky jeví jako velmi dlouhá doba, ale z hlediska rozvoje města se jedná o velmi krátký časový úsek. Realizace většiny záměrů, zejména investičních projektů, se přesouvá zpravidla i do dalšího volebního období. Je proto dobře, že v Sokolově nově zvolená zastupitelstva přebírají jakousi pomyslnou štafetu úkolů od svých předchůdců, a dále na nich pracují tak, aby mohly být úspěšně dokončeny.

Prosinec 2013 – December 2013

Jak napovídá anglický název měsíce prosince pocházející z latiny, je to desátý měsíc v roce, protože původní starověký římský kalendář měl jen deset měsíců a začínal 1. března. Další málo známou skutečností je, že v Čechách byl až do 16. století používán vánoční datovací systém, kdy Nový rok počínal 25. prosincem, tedy dnem narození Ježíše Krista. Určitě bych mohl uvést mnoho dalších zajímavostí z vývoje kalendáře, ale chtěl jsem upozornit jen na to, že i kalendář prodělal svůj vývoj a není v dnešní podobě od nepaměti.

Barcelonské cíle a předškolní vzdělávání

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož jsem členem, problematiku barcelonských cílů velmi detailně diskutoval, přičemž se ukázaly určité názorové odlišnosti jednotlivých členů. Na druhou stranu většina výboru včetně mne odsouhlasila navržené usnesení, protože barcelonská kritéria nejsou žádným nátlakem, je to deklarace států EU, že budou podporovat dostupnost formální péče o děti předškolního věku, samozřejmě v podmínkách daného státu. Cílem mého příspěvku je blíže objasnit jaká je současná situace v ČR, co může být realizováno k vyššímu naplnění cílů a za jakých podmínek.

Rozhovor pro Parlamentní listy 2013

1. V loňském roce jste úspěšně kandidoval do Senátu. Na čem konkrétně nyní pracujete a jak se vám daří využít mandát senátora ve prospěch regionu?

Až do konce volebního období v závěru příštího roku jsem stále starostou města Sokolova a jsem tedy aktivním účastníkem řešení jak městských, tak i regionálních problémů. V senátu jsem vystoupil na podporu zachování lázeňství, což se týká Mariánských Lázní, tedy části mého volebního obvodu. Na vlastní žádost jsem se zúčastnil i jednání podvýboru pro energetiku, kde jsem informoval o situaci zásobování sokolovského regionu teplem z elektrárny Tisová. Za svého krátkého působení v Senátu jsem nabyl přesvědčení, že je možné v rámci jeho činnosti napomoci řešení problémů regionu, většinou však pouze zprostředkovaně.

Podzim s předčasnými volbami

Po horkém politickém létě je tu zase podzim a s ním předčasné volby. Přímým důsledkem ustavení nynější nové vlády v demisi je i rychlé vyřešení problému Regionálního operačního programu Severozápad. O co jde?

Návštěva Senátu studenty z partnerského Schwandorfu

V rámci partnerských vztahů mezi městy Sokolov a Schwandorf přijeli na pozvání senátora a starosty města ing. Zdeňka Berky vybraní studenti z obou měst na jednodenní návštěvu Senátu. V anglickém jazyce jim senátor ing. Zdeněk Berka podal přednášku o chodu Senátu a Poslanecké sněmovny a o tvorbě zákonů, které prochází Parlamentem České republiky. Studenti měli v průběhu přednášky řadu zvídavých otázek, týkajících se jak historie Senátu, tak i současného politického dění. Se svými učiteli si dále pak prohlédli Valdštejnský i Kolovratský palác, prošli se Valdštejnskou zahradou a návštěvu Senátu ukončili procházkou po Staré Praze.

Studentské zastupitelstvo Sokolova navštívilo Senát Parlamentu ČR

V červnu ke konci školního roku přijali členové Studentského zastupitelstva města Sokolova pozvání od senátora Parlamentu ČR a starosty města ing. Zdeňka Berky k návštěvě Senátu. Samotné studentské zastupitelstvo vzniklo před rokem a jejich členové museli projít roční zatěžkávací zkouškou. Nejprve se museli jako zástupci všech základních a středních škol ve městě poznat v rámci adaptačního kurzu, poté si na svém prvním zasedání zorganizovali volby, kde zvolili starostu a radu studentského zastupitelstva. V rámci své činnosti zorganizovali přes veřejnou síť Den Země a se svými spolužáky uklidili část města, také se připojili k veřejné sbírce plyšových hraček pro dětské pacienty a pomohli nemocnici v Sokolově a v neposlední řadě si za odměnu zorganizovali naučný den v Praze.

 

Začátek školního roku

Většina z nás tento měsíc spojuje se začátkem školního roku, protože každý z nás chodil do školy a zná ty pocity, kdy se blížil konec prázdnin. Většina z nás se do školy těšila, já se přiznám, že jsem mezi tyto nadšence nepatřil, protože prázdniny strávené u babičky na vesnici byly neskutečně krásné.