Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

PF 2018

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Rozhovor pro Parlamentní listy 2013

1. V loňském roce jste úspěšně kandidoval do Senátu. Na čem konkrétně nyní pracujete a jak se vám daří využít mandát senátora ve prospěch regionu?

Až do konce volebního období v závěru příštího roku jsem stále starostou města Sokolova a jsem tedy aktivním účastníkem řešení jak městských, tak i regionálních problémů. V senátu jsem vystoupil na podporu zachování lázeňství, což se týká Mariánských Lázní, tedy části mého volebního obvodu. Na vlastní žádost jsem se zúčastnil i jednání podvýboru pro energetiku, kde jsem informoval o situaci zásobování sokolovského regionu teplem z elektrárny Tisová. Za svého krátkého působení v Senátu jsem nabyl přesvědčení, že je možné v rámci jeho činnosti napomoci řešení problémů regionu, většinou však pouze zprostředkovaně.

Podzim s předčasnými volbami

Po horkém politickém létě je tu zase podzim a s ním předčasné volby. Přímým důsledkem ustavení nynější nové vlády v demisi je i rychlé vyřešení problému Regionálního operačního programu Severozápad. O co jde?

Návštěva Senátu studenty z partnerského Schwandorfu

V rámci partnerských vztahů mezi městy Sokolov a Schwandorf přijeli na pozvání senátora a starosty města ing. Zdeňka Berky vybraní studenti z obou měst na jednodenní návštěvu Senátu. V anglickém jazyce jim senátor ing. Zdeněk Berka podal přednášku o chodu Senátu a Poslanecké sněmovny a o tvorbě zákonů, které prochází Parlamentem České republiky. Studenti měli v průběhu přednášky řadu zvídavých otázek, týkajících se jak historie Senátu, tak i současného politického dění. Se svými učiteli si dále pak prohlédli Valdštejnský i Kolovratský palác, prošli se Valdštejnskou zahradou a návštěvu Senátu ukončili procházkou po Staré Praze.

Studentské zastupitelstvo Sokolova navštívilo Senát Parlamentu ČR

V červnu ke konci školního roku přijali členové Studentského zastupitelstva města Sokolova pozvání od senátora Parlamentu ČR a starosty města ing. Zdeňka Berky k návštěvě Senátu. Samotné studentské zastupitelstvo vzniklo před rokem a jejich členové museli projít roční zatěžkávací zkouškou. Nejprve se museli jako zástupci všech základních a středních škol ve městě poznat v rámci adaptačního kurzu, poté si na svém prvním zasedání zorganizovali volby, kde zvolili starostu a radu studentského zastupitelstva. V rámci své činnosti zorganizovali přes veřejnou síť Den Země a se svými spolužáky uklidili část města, také se připojili k veřejné sbírce plyšových hraček pro dětské pacienty a pomohli nemocnici v Sokolově a v neposlední řadě si za odměnu zorganizovali naučný den v Praze.

 

Začátek školního roku

Většina z nás tento měsíc spojuje se začátkem školního roku, protože každý z nás chodil do školy a zná ty pocity, kdy se blížil konec prázdnin. Většina z nás se do školy těšila, já se přiznám, že jsem mezi tyto nadšence nepatřil, protože prázdniny strávené u babičky na vesnici byly neskutečně krásné.

Červnová pololetní bilance

V loňském roce jsem již jednou psal, že červen, stejně tak jako prosinec, je jeden z nejnáročnějších měsíců v roce, a to především proto, že se před prázdninami koná velmi mnoho akcí, ale také se v polovině roku bilancují všechny úspěchy i neúspěchy. Jak si tedy město Sokolov v tento čas stojí? Vysoce pozitivním hlediskem je fakt, že město není zatíženo dluhy, které musí splácet a dále i to, že všechny naplánované stěžejní akce jsou pokryty rozpočtem. Je tomu tak proto, že příjmy města, zejména z rozpočtového určení daní, jsou mírně lepší, než jsme předpokládali a následně schválili v rozpočtu.

Květen – máj lásky čas

Říká se, že květen je čas lásky. Rovněž se říká, že láska kvete v každém věku.Není úkolem starosty sledovat, jak jsou tato rčení v životě jednotlivých občanů naplňována, na druhou stranu je nezbytné zjišťovat výsledný „produkt“ lásky – tj. počet uzavřených sňatků,počty narozených dětí a z toho vyplývající počet obyvatel města a jeho průměrný věk.

Aprílový měsíc

Dle Wikipedie je již od 16. století aprílem označován 1. duben jako den, který je spojen s drobnými žertíky a zlomyslnostmi, v dnešní době u novinářů dovoluje tradice překročit rámec serióznosti a vypustit i novinářskou kachnu.

Protože příspěvek tohoto druhu redakce Patriota obdržela, dovolila si jej v tomto dubnovém čísle otisknout jako určitou nadsázku, protože humor je kořením života.

Nová knihovna

V historii Sokolova vzniklo několik architektonicky cenných budov, nicméně v posledním poválečném období se naše město nemůže pochlubit vznikem architektonického skvostu, který by snesl jak náročné tuzemské, tak i mezinárodní srovnání. Na druhou stranu je známo, že takové projekty v naší vlasti existují, ale nejsou realizovány, nejčastěji z finančních důvodů.

 

Rok 2013 – významné výročí města Sokolova

Čtenáři Patriota si jistě všimli, že na obálce lednového čísla se objevilo nové logo tohoto významného výročí našeho města – 700 let od udělení městských práv.