Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Červnová pololetní bilance

V loňském roce jsem již jednou psal, že červen, stejně tak jako prosinec, je jeden z nejnáročnějších měsíců v roce, a to především proto, že se před prázdninami koná velmi mnoho akcí, ale také se v polovině roku bilancují všechny úspěchy i neúspěchy. Jak si tedy město Sokolov v tento čas stojí? Vysoce pozitivním hlediskem je fakt, že město není zatíženo dluhy, které musí splácet a dále i to, že všechny naplánované stěžejní akce jsou pokryty rozpočtem. Je tomu tak proto, že příjmy města, zejména z rozpočtového určení daní, jsou mírně lepší, než jsme předpokládali a následně schválili v rozpočtu.

Květen – máj lásky čas

Říká se, že květen je čas lásky. Rovněž se říká, že láska kvete v každém věku.Není úkolem starosty sledovat, jak jsou tato rčení v životě jednotlivých občanů naplňována, na druhou stranu je nezbytné zjišťovat výsledný „produkt“ lásky – tj. počet uzavřených sňatků,počty narozených dětí a z toho vyplývající počet obyvatel města a jeho průměrný věk.

Aprílový měsíc

Dle Wikipedie je již od 16. století aprílem označován 1. duben jako den, který je spojen s drobnými žertíky a zlomyslnostmi, v dnešní době u novinářů dovoluje tradice překročit rámec serióznosti a vypustit i novinářskou kachnu.

Protože příspěvek tohoto druhu redakce Patriota obdržela, dovolila si jej v tomto dubnovém čísle otisknout jako určitou nadsázku, protože humor je kořením života.

Nová knihovna

V historii Sokolova vzniklo několik architektonicky cenných budov, nicméně v posledním poválečném období se naše město nemůže pochlubit vznikem architektonického skvostu, který by snesl jak náročné tuzemské, tak i mezinárodní srovnání. Na druhou stranu je známo, že takové projekty v naší vlasti existují, ale nejsou realizovány, nejčastěji z finančních důvodů.

 

Rok 2013 – významné výročí města Sokolova

Čtenáři Patriota si jistě všimli, že na obálce lednového čísla se objevilo nové logo tohoto významného výročí našeho města – 700 let od udělení městských práv.

Jsme v polovině volebního období

Jak název mého příspěvku napovídá, nacházíme se v polovině volebního období, které skončí na podzim roku 2014. Na první pohled se dva roky jeví jako velmi dlouhá doba, ale z hlediska rozvoje města se jedná o velmi krátký časový úsek. Realizace většiny záměrů, zejména investičních projektů, se přesouvá zpravidla i do dalšího volebního období. Je proto dobře, že v Sokolově nově zvolená zastupitelstva přebírají jakousi pomyslnou štafetu úkolů od svých předchůdců, a dále na nich pracují tak, aby mohly být úspěšně dokončeny.

Vánoční čas

Adventní čas má své kouzlo již po staletí. Jeho tradice měly v minulosti i na Sokolovsku svůj vlastní typický kolorit. A i když některé patří už jen do podoby vzpomínek, mnohé budou patřit do předvánočního dění i nadále.

Sokolov - město na historických hranicích Země koruny české

Když jsem se jako jedenáctiletý hoch se svými rodiči v roce 1962 přestěhoval z  vnitrozemí naší republiky do nedalekého Chodova, byl to veskrze jiný svět. Tak jak vyrůstaly nové domy panelákového sídliště, přicházeli noví obyvatelé a  jejich dětmi se postupně plnila i naše třída. Lidé přicházeli ze všech koutů republiky, protože tady na „západě“ si mohli splnit své sny -  v té době považované luxusní panelákové bydlení a spousta pracovních míst s nadstandardními platy.