Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

PF 2018

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Prosinec 2013 – December 2013

Jak napovídá anglický název měsíce prosince pocházející z latiny, je to desátý měsíc v roce, protože původní starověký římský kalendář měl jen deset měsíců a začínal 1. března. Další málo známou skutečností je, že v Čechách byl až do 16. století používán vánoční datovací systém, kdy Nový rok počínal 25. prosincem, tedy dnem narození Ježíše Krista. Určitě bych mohl uvést mnoho dalších zajímavostí z vývoje kalendáře, ale chtěl jsem upozornit jen na to, že i kalendář prodělal svůj vývoj a není v dnešní podobě od nepaměti.

Barcelonské cíle a předškolní vzdělávání

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož jsem členem, problematiku barcelonských cílů velmi detailně diskutoval, přičemž se ukázaly určité názorové odlišnosti jednotlivých členů. Na druhou stranu většina výboru včetně mne odsouhlasila navržené usnesení, protože barcelonská kritéria nejsou žádným nátlakem, je to deklarace států EU, že budou podporovat dostupnost formální péče o děti předškolního věku, samozřejmě v podmínkách daného státu. Cílem mého příspěvku je blíže objasnit jaká je současná situace v ČR, co může být realizováno k vyššímu naplnění cílů a za jakých podmínek.

Rozhovor pro Parlamentní listy 2013

1. V loňském roce jste úspěšně kandidoval do Senátu. Na čem konkrétně nyní pracujete a jak se vám daří využít mandát senátora ve prospěch regionu?

Až do konce volebního období v závěru příštího roku jsem stále starostou města Sokolova a jsem tedy aktivním účastníkem řešení jak městských, tak i regionálních problémů. V senátu jsem vystoupil na podporu zachování lázeňství, což se týká Mariánských Lázní, tedy části mého volebního obvodu. Na vlastní žádost jsem se zúčastnil i jednání podvýboru pro energetiku, kde jsem informoval o situaci zásobování sokolovského regionu teplem z elektrárny Tisová. Za svého krátkého působení v Senátu jsem nabyl přesvědčení, že je možné v rámci jeho činnosti napomoci řešení problémů regionu, většinou však pouze zprostředkovaně.

Podzim s předčasnými volbami

Po horkém politickém létě je tu zase podzim a s ním předčasné volby. Přímým důsledkem ustavení nynější nové vlády v demisi je i rychlé vyřešení problému Regionálního operačního programu Severozápad. O co jde?

Návštěva Senátu studenty z partnerského Schwandorfu

V rámci partnerských vztahů mezi městy Sokolov a Schwandorf přijeli na pozvání senátora a starosty města ing. Zdeňka Berky vybraní studenti z obou měst na jednodenní návštěvu Senátu. V anglickém jazyce jim senátor ing. Zdeněk Berka podal přednášku o chodu Senátu a Poslanecké sněmovny a o tvorbě zákonů, které prochází Parlamentem České republiky. Studenti měli v průběhu přednášky řadu zvídavých otázek, týkajících se jak historie Senátu, tak i současného politického dění. Se svými učiteli si dále pak prohlédli Valdštejnský i Kolovratský palác, prošli se Valdštejnskou zahradou a návštěvu Senátu ukončili procházkou po Staré Praze.

Studentské zastupitelstvo Sokolova navštívilo Senát Parlamentu ČR

V červnu ke konci školního roku přijali členové Studentského zastupitelstva města Sokolova pozvání od senátora Parlamentu ČR a starosty města ing. Zdeňka Berky k návštěvě Senátu. Samotné studentské zastupitelstvo vzniklo před rokem a jejich členové museli projít roční zatěžkávací zkouškou. Nejprve se museli jako zástupci všech základních a středních škol ve městě poznat v rámci adaptačního kurzu, poté si na svém prvním zasedání zorganizovali volby, kde zvolili starostu a radu studentského zastupitelstva. V rámci své činnosti zorganizovali přes veřejnou síť Den Země a se svými spolužáky uklidili část města, také se připojili k veřejné sbírce plyšových hraček pro dětské pacienty a pomohli nemocnici v Sokolově a v neposlední řadě si za odměnu zorganizovali naučný den v Praze.

 

Začátek školního roku

Většina z nás tento měsíc spojuje se začátkem školního roku, protože každý z nás chodil do školy a zná ty pocity, kdy se blížil konec prázdnin. Většina z nás se do školy těšila, já se přiznám, že jsem mezi tyto nadšence nepatřil, protože prázdniny strávené u babičky na vesnici byly neskutečně krásné.

Červnová pololetní bilance

V loňském roce jsem již jednou psal, že červen, stejně tak jako prosinec, je jeden z nejnáročnějších měsíců v roce, a to především proto, že se před prázdninami koná velmi mnoho akcí, ale také se v polovině roku bilancují všechny úspěchy i neúspěchy. Jak si tedy město Sokolov v tento čas stojí? Vysoce pozitivním hlediskem je fakt, že město není zatíženo dluhy, které musí splácet a dále i to, že všechny naplánované stěžejní akce jsou pokryty rozpočtem. Je tomu tak proto, že příjmy města, zejména z rozpočtového určení daní, jsou mírně lepší, než jsme předpokládali a následně schválili v rozpočtu.

Květen – máj lásky čas

Říká se, že květen je čas lásky. Rovněž se říká, že láska kvete v každém věku.Není úkolem starosty sledovat, jak jsou tato rčení v životě jednotlivých občanů naplňována, na druhou stranu je nezbytné zjišťovat výsledný „produkt“ lásky – tj. počet uzavřených sňatků,počty narozených dětí a z toho vyplývající počet obyvatel města a jeho průměrný věk.

Aprílový měsíc

Dle Wikipedie je již od 16. století aprílem označován 1. duben jako den, který je spojen s drobnými žertíky a zlomyslnostmi, v dnešní době u novinářů dovoluje tradice překročit rámec serióznosti a vypustit i novinářskou kachnu.

Protože příspěvek tohoto druhu redakce Patriota obdržela, dovolila si jej v tomto dubnovém čísle otisknout jako určitou nadsázku, protože humor je kořením života.