Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

16. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018

Cyklo-běh za ČR

Veřejná přednáška „Kvantová mechanika a fyzika pevných látek“

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Setkání senátorek a senátorů s občany

Setkání senátorek a senátorů s občany se bude konat v sobotu 8. září 2018 od 14 hodin ve Valdštejnské zahradě.1 | 2

Podporujeme studenty ve výuce politicky korektního jednání v rámci projektu Municipalita

Cílem projektu s názvem MUNICIPALITA III, který proběhne ve dnech 14. – 21. 2. 2014, je přiblížit středoškolským studentům reálné fungování městského zastupitelstva včetně všech procedurálních postupů.Průběh projektu je rozdělen na dvě fáze.Hlavním úkolem studentů v první přípravné fázi je vytvořit jednotlivé návrhy na usnesení a rozdělit se dle nich do přibližně stejných politických bloků. Zcela záměrně nebude možné odsouhlasit všechny návrhy a studenti se budou muset mezi sebou domluvit, které návrhy uspějí. 

Petice: Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - KV - Cheb

Dopravní dostupnost Karlovarska je jedna z nejhorších v České republice. Karlovarský kraj jako jediný nemá přímé železniční spojení s hlavním městem a jako jeden z mála nemá ani dálniční propojení s metropolí. Špatná dopravní dostupnost patří mezi hlavní příčiny hlubokého hospodářského zaostávání regionu za ostatními kraji České republiky.

K návštěvě prezidenta republiky v Sokolově

Ve dnech 13. až 15. 1. 2013 navštívil prezident Miloš Zeman Karlovarský kraj a v rámci této návštěvy byl i u nás v Sokolově. Nejprve byl uvítán na radnici, poté poobědval ve firmě Krufin a v odpoledních hodinách se setkal s občany v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského. Na těchto shromážděních byl prezident seznámen se situací ve městě a v regionu, a to jak s dosavadním rozvojem a plány do budoucnosti, tak i s problémy, které město již nyní ohrožují, což je zejména problém vzrůstající nezaměstnanosti.

Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil Sokolov

Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil v úterý 14.1. odpoledne Sokolov. V doprovodu starosty Sokolova Zdeňka Berky a hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného si prohlédl provozy firmy Krufin zaměstnávající zdravotně postižené lidi. V zasedací síni radnice se krátce setkal s dalšími představiteli města a místních firem. Jménem občanů Sokolova dostal od starosty dárek v podobě knihy o městě a sklenic, podepsal se do kroniky města a upevnil prezidentskou stuhu na městský prapor. Pochválil bohatou sokolovskou zeleň s tím, že "tu má kde objímat stromy". 

 

Program Comenius

V rámci programu Comenius – partnerství škol, navštívila skupina zahraničních studentů a učitelů na pozvání senátora Zdeňka Berky Valdštejnský palác v Praze. Prohlídka úzce souvisela s tématem projektu - „Deklarace za lepší Evropu – mladí lidé na své cestě za euroobčanstvím“.

Jsme v polovině volebního období

Jak název mého příspěvku napovídá, nacházíme se v polovině volebního období, které skončí na podzim roku 2014. Na první pohled se dva roky jeví jako velmi dlouhá doba, ale z hlediska rozvoje města se jedná o velmi krátký časový úsek. Realizace většiny záměrů, zejména investičních projektů, se přesouvá zpravidla i do dalšího volebního období. Je proto dobře, že v Sokolově nově zvolená zastupitelstva přebírají jakousi pomyslnou štafetu úkolů od svých předchůdců, a dále na nich pracují tak, aby mohly být úspěšně dokončeny.

Prosinec 2013 – December 2013

Jak napovídá anglický název měsíce prosince pocházející z latiny, je to desátý měsíc v roce, protože původní starověký římský kalendář měl jen deset měsíců a začínal 1. března. Další málo známou skutečností je, že v Čechách byl až do 16. století používán vánoční datovací systém, kdy Nový rok počínal 25. prosincem, tedy dnem narození Ježíše Krista. Určitě bych mohl uvést mnoho dalších zajímavostí z vývoje kalendáře, ale chtěl jsem upozornit jen na to, že i kalendář prodělal svůj vývoj a není v dnešní podobě od nepaměti.

Barcelonské cíle a předškolní vzdělávání

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož jsem členem, problematiku barcelonských cílů velmi detailně diskutoval, přičemž se ukázaly určité názorové odlišnosti jednotlivých členů. Na druhou stranu většina výboru včetně mne odsouhlasila navržené usnesení, protože barcelonská kritéria nejsou žádným nátlakem, je to deklarace států EU, že budou podporovat dostupnost formální péče o děti předškolního věku, samozřejmě v podmínkách daného státu. Cílem mého příspěvku je blíže objasnit jaká je současná situace v ČR, co může být realizováno k vyššímu naplnění cílů a za jakých podmínek.

Rozhovor pro Parlamentní listy 2013

1. V loňském roce jste úspěšně kandidoval do Senátu. Na čem konkrétně nyní pracujete a jak se vám daří využít mandát senátora ve prospěch regionu?

Až do konce volebního období v závěru příštího roku jsem stále starostou města Sokolova a jsem tedy aktivním účastníkem řešení jak městských, tak i regionálních problémů. V senátu jsem vystoupil na podporu zachování lázeňství, což se týká Mariánských Lázní, tedy části mého volebního obvodu. Na vlastní žádost jsem se zúčastnil i jednání podvýboru pro energetiku, kde jsem informoval o situaci zásobování sokolovského regionu teplem z elektrárny Tisová. Za svého krátkého působení v Senátu jsem nabyl přesvědčení, že je možné v rámci jeho činnosti napomoci řešení problémů regionu, většinou však pouze zprostředkovaně.

Podzim s předčasnými volbami

Po horkém politickém létě je tu zase podzim a s ním předčasné volby. Přímým důsledkem ustavení nynější nové vlády v demisi je i rychlé vyřešení problému Regionálního operačního programu Severozápad. O co jde?