Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

PF 2018

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Nová knihovna

V historii Sokolova vzniklo několik architektonicky cenných budov, nicméně v posledním poválečném období se naše město nemůže pochlubit vznikem architektonického skvostu, který by snesl jak náročné tuzemské, tak i mezinárodní srovnání. Na druhou stranu je známo, že takové projekty v naší vlasti existují, ale nejsou realizovány, nejčastěji z finančních důvodů.

 

Rok 2013 – významné výročí města Sokolova

Čtenáři Patriota si jistě všimli, že na obálce lednového čísla se objevilo nové logo tohoto významného výročí našeho města – 700 let od udělení městských práv.

Jsme v polovině volebního období

Jak název mého příspěvku napovídá, nacházíme se v polovině volebního období, které skončí na podzim roku 2014. Na první pohled se dva roky jeví jako velmi dlouhá doba, ale z hlediska rozvoje města se jedná o velmi krátký časový úsek. Realizace většiny záměrů, zejména investičních projektů, se přesouvá zpravidla i do dalšího volebního období. Je proto dobře, že v Sokolově nově zvolená zastupitelstva přebírají jakousi pomyslnou štafetu úkolů od svých předchůdců, a dále na nich pracují tak, aby mohly být úspěšně dokončeny.

Vánoční čas

Adventní čas má své kouzlo již po staletí. Jeho tradice měly v minulosti i na Sokolovsku svůj vlastní typický kolorit. A i když některé patří už jen do podoby vzpomínek, mnohé budou patřit do předvánočního dění i nadále.

Sokolov - město na historických hranicích Země koruny české

Když jsem se jako jedenáctiletý hoch se svými rodiči v roce 1962 přestěhoval z  vnitrozemí naší republiky do nedalekého Chodova, byl to veskrze jiný svět. Tak jak vyrůstaly nové domy panelákového sídliště, přicházeli noví obyvatelé a  jejich dětmi se postupně plnila i naše třída. Lidé přicházeli ze všech koutů republiky, protože tady na „západě“ si mohli splnit své sny -  v té době považované luxusní panelákové bydlení a spousta pracovních míst s nadstandardními platy.