Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

16. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018

Cyklo-běh za ČR

Veřejná přednáška „Kvantová mechanika a fyzika pevných látek“

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Setkání senátorek a senátorů s občany

Setkání senátorek a senátorů s občany se bude konat v sobotu 8. září 2018 od 14 hodin ve Valdštejnské zahradě.1 | 2

Návštěva Senátu studenty z partnerského Schwandorfu

V rámci partnerských vztahů mezi městy Sokolov a Schwandorf přijeli na pozvání senátora a starosty města ing. Zdeňka Berky vybraní studenti z obou měst na jednodenní návštěvu Senátu. V anglickém jazyce jim senátor ing. Zdeněk Berka podal přednášku o chodu Senátu a Poslanecké sněmovny a o tvorbě zákonů, které prochází Parlamentem České republiky. Studenti měli v průběhu přednášky řadu zvídavých otázek, týkajících se jak historie Senátu, tak i současného politického dění. Se svými učiteli si dále pak prohlédli Valdštejnský i Kolovratský palác, prošli se Valdštejnskou zahradou a návštěvu Senátu ukončili procházkou po Staré Praze.

Studentské zastupitelstvo Sokolova navštívilo Senát Parlamentu ČR

V červnu ke konci školního roku přijali členové Studentského zastupitelstva města Sokolova pozvání od senátora Parlamentu ČR a starosty města ing. Zdeňka Berky k návštěvě Senátu. Samotné studentské zastupitelstvo vzniklo před rokem a jejich členové museli projít roční zatěžkávací zkouškou. Nejprve se museli jako zástupci všech základních a středních škol ve městě poznat v rámci adaptačního kurzu, poté si na svém prvním zasedání zorganizovali volby, kde zvolili starostu a radu studentského zastupitelstva. V rámci své činnosti zorganizovali přes veřejnou síť Den Země a se svými spolužáky uklidili část města, také se připojili k veřejné sbírce plyšových hraček pro dětské pacienty a pomohli nemocnici v Sokolově a v neposlední řadě si za odměnu zorganizovali naučný den v Praze.

 

Začátek školního roku

Většina z nás tento měsíc spojuje se začátkem školního roku, protože každý z nás chodil do školy a zná ty pocity, kdy se blížil konec prázdnin. Většina z nás se do školy těšila, já se přiznám, že jsem mezi tyto nadšence nepatřil, protože prázdniny strávené u babičky na vesnici byly neskutečně krásné.

Červnová pololetní bilance

V loňském roce jsem již jednou psal, že červen, stejně tak jako prosinec, je jeden z nejnáročnějších měsíců v roce, a to především proto, že se před prázdninami koná velmi mnoho akcí, ale také se v polovině roku bilancují všechny úspěchy i neúspěchy. Jak si tedy město Sokolov v tento čas stojí? Vysoce pozitivním hlediskem je fakt, že město není zatíženo dluhy, které musí splácet a dále i to, že všechny naplánované stěžejní akce jsou pokryty rozpočtem. Je tomu tak proto, že příjmy města, zejména z rozpočtového určení daní, jsou mírně lepší, než jsme předpokládali a následně schválili v rozpočtu.

Květen – máj lásky čas

Říká se, že květen je čas lásky. Rovněž se říká, že láska kvete v každém věku.Není úkolem starosty sledovat, jak jsou tato rčení v životě jednotlivých občanů naplňována, na druhou stranu je nezbytné zjišťovat výsledný „produkt“ lásky – tj. počet uzavřených sňatků,počty narozených dětí a z toho vyplývající počet obyvatel města a jeho průměrný věk.

Aprílový měsíc

Dle Wikipedie je již od 16. století aprílem označován 1. duben jako den, který je spojen s drobnými žertíky a zlomyslnostmi, v dnešní době u novinářů dovoluje tradice překročit rámec serióznosti a vypustit i novinářskou kachnu.

Protože příspěvek tohoto druhu redakce Patriota obdržela, dovolila si jej v tomto dubnovém čísle otisknout jako určitou nadsázku, protože humor je kořením života.

Nová knihovna

V historii Sokolova vzniklo několik architektonicky cenných budov, nicméně v posledním poválečném období se naše město nemůže pochlubit vznikem architektonického skvostu, který by snesl jak náročné tuzemské, tak i mezinárodní srovnání. Na druhou stranu je známo, že takové projekty v naší vlasti existují, ale nejsou realizovány, nejčastěji z finančních důvodů.

 

Rok 2013 – významné výročí města Sokolova

Čtenáři Patriota si jistě všimli, že na obálce lednového čísla se objevilo nové logo tohoto významného výročí našeho města – 700 let od udělení městských práv.

Jsme v polovině volebního období

Jak název mého příspěvku napovídá, nacházíme se v polovině volebního období, které skončí na podzim roku 2014. Na první pohled se dva roky jeví jako velmi dlouhá doba, ale z hlediska rozvoje města se jedná o velmi krátký časový úsek. Realizace většiny záměrů, zejména investičních projektů, se přesouvá zpravidla i do dalšího volebního období. Je proto dobře, že v Sokolově nově zvolená zastupitelstva přebírají jakousi pomyslnou štafetu úkolů od svých předchůdců, a dále na nich pracují tak, aby mohly být úspěšně dokončeny.

Vánoční čas

Adventní čas má své kouzlo již po staletí. Jeho tradice měly v minulosti i na Sokolovsku svůj vlastní typický kolorit. A i když některé patří už jen do podoby vzpomínek, mnohé budou patřit do předvánočního dění i nadále.